Ejmunds gård medger att det var olämpligt att lagra gödslet på platsen

Häromdagen skrev jag att Ejmunds gård förorenade troligen grannarnas brunnar. Då sade Ejmunds gårds VD Odd Nerman:

”Det här kommer inte av att vi syndar på något sätt. Vi har gör allt i vår makt för att leva upp till de krav som kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer ställer.”

Gotlands Tidningar har gjort en uppföljande artikel där Odd Nerman får både rätt och fel. Själv anser han att han gjorde fel vilket han uttrycker på följande sätt:

”Vi trodde inte att det skulle komma så mycket regn och vi ska inte ha gödsel här i framtiden”

Men de två miljöinspektörer, från Miljö- och hälsoskyddskontoret på Gotland, som nu besökt gödselhögen ifråga håller fast vid att Ejmunds gård inte gjort något fel:

”Det är täta jordlager och det finns inga diken som lakvattnet kunnat rinna ner i. Är det som det ser ut att vara kommer vi avskriva det här ärendet.”

Enligt tjänstemännens bedömning utgör gödselhögen ingen fara för grundvattnet i området och det finns ingen koppling till grannarnas förorenade dricksvatten. För att ni själva ska kunna göra er en föreställning om hur pass troligt det är att lakvatten från gödselhögen rinner ner i grundvatten, direkt eller indirekt, bör ni först se de bilder som GT publicerat i samband med artiklarna 2010-08-05, 2010-08-06 och  2010-08-10. Om inte denna mindre insjö av gödselvatten riskerar tränga ner till grundvattnet så kan vi avskaffa alla miljölagar som är till just för att skydda grundvattnet.
Miljöinspektörerna riktar helt och hållet sina blickar bort från gödselhögen, mot grannarnas egna avlopp, och säger sig ha funnit brister på fler än en avloppsanläggning…

Lämna en kommentar