Lokalpressen censurerar kritiska röster på Gotland

Den bitvis mycket vildvuxna debatten där har väckt stor irritation hos många av öns makthavare av olika sorter.
/…/
Nu har reglerna stramats upp en del…

Så skriver idag ledarskribenten Håkan Ericsson i Gotlands Tidningar. Jag har läst liknande berättelser skrivna av personer i ledande ställning i lokalpressen – att de lokala småpåvarna klagat på undersåtarnas åsiker på de två lokaltidningarnas gemensamma hemsida Hela Gotland och velat få debatten stoppad. Tidigare har jag tyvärr inte sparat på dessa texter och kan därför inte göra någon källhänvisning. Men faktum kvarstår att under påtryckningar från lokala makthavare väljer lokalpressen på Gotland att censurera och begränsa möjligheten att kommentera och debattera artiklar och dess innehåll.

Det började vid årets Almedalsvecka. Troligen hade småpåvarna ansett att de gästande politikerna, lobbyistern och medieuppbådet skulle ägna viss uppmärksamhet åt Gotlands lokalpress under sin vistelse här. Troligen hade småpåvarna därför tryckt på och velat få diskussionen på Hela Gotland stoppad under Almedalsveckan. Och stoppad debatt blev det. Helt plötsligt kunde man bara kommentera ledarartiklar och insändare. Vi debattörer blev självfallet förbannade.

Hela Gotland:s ansvariga utgivare Patrik Annerud var så feg och fräck att han skyllde på ”tekniskt fel”. Eftersom jag själv sysslat med databasbaserad webbpublicering – bl a har jag byggt den här bloggen som är baserad på WordPress och en MySQL-databas – så fattade jag direkt att han ljög. Så skulle inte ett fel på kommentarsfunktionen uppträda. Dessutom kommenterade jag då det hela med att efter Almedalsveckan kommer felet att vara fixat. Och det var det. På måndagen efter Almedalsveckan fungerade allt som vanligt igen.

Men sedan vågade Patrik Annerud stå för censuren. Några veckor efter Almedalsveckan så skars kommentarfunktionerna ner igen. Denna gång var det inget tjafs om ”tekniska fel” utan det berättades öppet att läsarna inte ska få debattera fritt längre. Och så har det förblivit.

Det som man får lov att kommentera är ledare och insändare. Sedan är det bara ett ytterst fåtal nyhetsartiklar tilllåtna att kommentera. Som jag förstår det är det de nyhetsartiklar som engagerar minst som blir tillåtna att kommentera. Artiklar om politiska beslut brukar vara stängda för kommentarer.

Något som tidigare väckt stor förargelse på lokalpressens redaktioner är om man kritiserat en artikel ur journlistisk synvinkel. Det har hänt att kommentarer som påvisat felaktigheter i en artikel eller överhuvud taget kritiserat den journalistik Gotlands Tidningar presterar har lyckats reta upp nyhetschef Mats Petterson till att ge sig in i debatten. Men det har bara hänt ett par gånger. – Undertecknad blev kallad rättshaverist av Mats Pettersson. Det var kul. Det är lätt hänt för fåkunniga att tolka mig så om de inte själva är lika pålästa och kunnig i de ämnen jag väljer att debattera. Dessutom ansåg Mats Pettersson att jag gjorde hans medarbetare ledsna när jag gav uttryck för min besvikelse med den journalistik de presterade.
Annars förekommer ingen dialog om journalistiken mellan journalister och läsare. Oftast brukar kommentarer som rättar en artikel, i all tysthet, plockas bort. Det är tydligen känsligt för journalisterna att bli avslöjad som okunnig. Då tycks lokaltidningarnas ansvariga tycka det är bättre att strypa debatten och låta fel vara orättade.
Även i övrigt förekommer en omfattande censur genom att harmlösa men av någon anledning misshagliga kommentarer, i tysthet, plockas bort. I bland tas hela trådar bort och artikelns kommentarsfunktion stängs p.g.a. något harmlöst men för redaktionen eller öns småpåvar misshagligt inlägg. Så lågt värderas demokrati och yttrandefrihet på Gotland.

Britt-Marie Citron – hjältinnan som avslöjade ”Motalaskandalen” – skriver i sin bok Sölve & Co:

”Medan riksmedier står och stampar, och kvällspressen går kräftgång, genomgår landsortsmedierna en spännande utveckling. Från att ha varit referenter, rentav megafoner för de lokala makthavarna, professionaliseras landsortsmedierna i takt med att den gamla tidens redaktörer, som fostrats på tidningarna, byts ut mot välutbildade journalister som är väl medvetna om sin roll som kritiska granskare av makten”

Utgår man från vad den granskande, kritiskt tänkande, journalisten Britt-Marie Citron skriver kan tolka det som om lokalpressen på Gotland lever i en förgången tid.

Det jag har skrivit här, och nästan allt som skrivs och har skrivits som kommentarer på Hela Gotland, har fullt stöd i lagen. Man får offentligt publicera hård kritik mot personers yrkesutövning. Detta bör även ansvarig utgivare Peter Annerud på Hela Gotland känna till. Han bär läsa: Högsta domstolens dom i mål B 293-00, meddelad i Stockholm den 12 juni 2001. Dessutom bör samtliga personer i ledande ställning samt alla journalister på Gotlands två lokaltidningar läsa de yrkesetiska reglerna utgivna av Pressen Samarbetsnämnd: Spelregler för press, radio och TV Där har de väldigt mycket att lära.

Läs också:

—–

Andra bloggar som skriver intressant!

Terroristexperten Magnus har ordet

Hej, jag heter Magnus och är terroristexpert. Till skillnad mot de allmänt kända terroristexperterna Magnus & Magnus är inte jag avlönad av Krigsmakten. – Magnus Ranstorp är avlönad av Försvarshögskolan och Magnus Norell är avlönad av Totalförsvarets forskningsinstitut – Jag kan alltså tycka fritt och behöver inte ta ställning för USA och för Sveriges stöd till USA:s krig, som USA för för att få kontroll över naturresurser och transportleder. Mitt oberoende innebär självklart att det är helt uteslutet att jag skulle få uttala mig som terroristexpert i mainstream-media som t ex Sveriges Radio:s Ekot.

Nu har en självmordsbombare sprängt sig själv i centrum av Sveriges huvudstad Stockholm. Omedelbart går dumskallarna samman och skyller på religiös fundamentalism och drar igång ett anti-islamistiskt drev. Detta är inget som våra makthavare och mainstream-media, eller för den skull Magnus & Magnus, har något emot. Att odla rasismen är ur deras synvinkel mycket bättre än att det blir en offentlig debatt om de verkliga skälen till terrorism.

För att få en sann bild av terrorismens verkliga orsaker måste man rikta blicken utomlands. I USA, roten till terrorismen, får man tycka och tänka det man inte får tycka och tänka offentligt i Sverige. I USA har de inga Magnus & Magnus avlönade av Krigsmakten men däremot två terroristexperter vid namn Robert A. Pape och James K. Feldman, anställda och avlönade av Universitetet i Chicago, närmare bestämt för dess projekt ’säkerhet och terrorism’. Om dessa två och deras forskning lär ni inte få höra i svensk mainstrem-media. Ty de har kommit fram till att terrorismen grundar sig i USA:s ockupationer, inte på religiös fundamentalism. ”Simply put, military occupation accounts for nearly all suicide terrorism around the world since 1980.” En sådan kunskap är inte önskvärd bland makthavare, mainstream-media och Krigsmakt i Sverige. En sådan kunskap vore därmed rena självmordet för Magnus & Magnus liv i den svenska mediala offentligheten. En sådan kunskap skulle ofelbart leda till ett skarpt ifrågasättande av Sveriges stöd, militärt och genom vapenförsäljning, till USA:s imperialistiska krig.

Robert A. Pape och James K. Feldman gav nyligen ut en bok Cutting the Fuse där de samlat sina rön. Boken fick inte alls det mottagande en bok med samma slutsatser skulle ha fått i Sverige. Boken mottogs med respekt av många namnkunniga och inflytelserika USA-potentater. På nätet kan man också läsa bokens första femton sidor – en introduktion. Redan där får man mycket klart för sig vad de US-amerikanska terroristexperterna dragit för slutsatser. Bland annat följande:

Throughout these years, many have presumed that the root cause of the terrorist threat confronting us is Islamic fundamentalism—a religiously motivated hatred of American and Western values among a tiny fringe of Muslims scattered across the globe, and not related to any foreign or military policies by the United States or its allies. The idea that terrorists were willing to kill themselves to achieve religious martyrdom independently of any political goal seemed to explain why Islamic fundamentalists would commit suicide attacks, a tactic that appeared to reinforce just how much “they hate us.”

As this book shows, the Madrid and London terrorist bombings of 2004 and 2005, respectively, and numerous plots against Americans were specifically inspired by the invasion of Iraq. The more we’ve gone over there, the more they’ve wanted to come over here…

If collection of comprehensive data, reasoned assessment of the facts, and debate about how information we have fits or does not fit alternative explanations can help reduce suicide terrorism even modestly, this is all worth the effort.

Prior to 9/11, the expert debate on the causes of suicide terrorism was divided largely between two explanations, religious fanaticism and mental illness. In the years after 9/11, new research on who becomes a suicide terrorist showed that virtually none could be diagnosed as mentally ill, while many were religious and, most striking, nearly all emerged from communities resisting foreign military occupation.

In brief, the new research finds the following.

1) Strong confirmation for the hypothesis that military occupation is the main factor driving suicide terrorism.

Although each of the major suicide terrorist campaigns is important, perhaps the most urgent finding within specific campaigns concerns the recent abrupt spike of suicide terrorism in Afghanistan, where starting in early 2006 the number of suicide attacks suddenly rose from a handful to over 100 per year. The key reason was United States and NATO military deployments, which began to extend to the Pashtun southern and eastern regions of the country beginning in late 2005. In 2006, the United States pressured Pakistan to deploy large military forces in the Pashtun areas of western Pakistan, which also led to a large increase of suicide attacks in the country. In effect, the more the United States and its military allies have militarily occupied the Pashtun homeland, the more this has inspired suicide terrorism to end the occupation.

2) Strong evidence for new hypotheses about the causes of transnational suicide terrorism.

Transnational suicide terrorism is a classic instance of individuals with multiple national loyalties to different stable communities of people associated with a territory, distinctive culture, and common language, one loyalty for their kindred community and another for their current country of residence, in which the loyalty for their kindred community wins out. However, these dueling loyalties do not exist in a vacuum, but are powerfully influenced by external circumstances. Specifically, the hierarchy of competing national loyalties can be strongly influenced by which community, the kindred or local, is most under threat. The hierarchy of multiple loyalties is not an a priori weighting among demographic factors such as place of birth, current residence, ethnicity, or religion, but is often constructed by circumstances in the international environment that shape individuals’ perceptions of the relative importance of their loyalties, most particularly the level of threat to the different communities valued by the individuals. Hence, the foreign military occupation of kindred communities can compel individuals with multiple loyalties to adopt a hierarchy that privileges the kindred community over the local one.

3) Important evidence for the value of a new approach to more effectively combat suicide terrorism, likely to improve the effectiveness of already well-known solutions.

Given the close association between foreign occupation and suicide terrorism, the goal of thwarting the rise of the next wave of suicide terrorism will likely require a major shift in military strategy by those target states with a military presence in foreign areas.

Så länge Sverige stödjer USA:s ockupationer och massmord så kommer vi alla att få vara beredda på att utsättas för vedergällning. Det är inget konstigt eller onaturligt att man slår tillbaka om man själv blir slagen eller attackerad. Det enda vi kan göra är att bilda opinion och försöka påverka våra makthavare så att Sveriges stöd, det militära och försäljningen av vapen, till USA upphör. Tills vi lyckas med det får vi räkna med att vi kan råka ut för ett bombattentat. Jag vill ändå vädja till alla potentiella attentatsmän och -kvinnor att ni riktar era attacker med omsorg. Jag finner det oacceptabelt att döda urskillningslöst – lika oacceptabelt som jag anser att det är att döda ockyldiga civila i Afghanistan, Irak eller var det nu kan vara – därför uppmanar jag er att rikta era eventuella attacker mot platser där våra makthavare uppehåller sig, så att de som har ansvaret också får ta det.

—–

Andra bloggar som skriver intressant!