Nepotismen på Gotland i ett nötskal

Idag skrev Gotlands Allehandas ledarskribent Mats Linder en ledarartikel som var så klockren och så talande för hur politiken bedrivs på Gotland att jag tar mig friheten att begå ett upphovsrättsbrott genom att publicera den i sin helhet utan Mats Linders tillstånd. Dock hoppas jag, och tror, att Mats Linder inte har något emot att hans åsikter sprids på detta sätt.

Här är den: Mats Linders ledare om nepotismen på Gotland.

Hur känns det att leva i en region som delar ut privilegier till utvalda? Känns det fint med en regionstyrelse som behandlar kommunala tillgångar som presenter?

I veckan var det före detta äldreboendet Östersol som lämnades över till Nygarn Utveckling AB, inslaget i rödgrönt omslagspapper. Från oss alla, en riktigt God Jul.

Paketet hade två nyanser av grönt, eftersom det bara var Moderaterna och Folkpartiet som röstade emot gåvan.

Jag har inget emot Nygarn Utveckling. Östergarn skola, som man för övrigt fick köpa till ett mycket förmånligt pris, verkar ha förvaltats väl. Jag har ingen anledning att tro att man kommer att missköta den här presenten, så att den snart är sönderlekt. Den kommer säkert att hanteras seriöst.

Men man kan inte, eller borde åtminstone inte, styra en region som om det vore något medeltida furstendöme där goda undersåtar kan belönas med medel ur regions kassa.

Region Gotland är ibland tjänaren som ska erbjuda alla medborgare sina tjänster enligt rättsstatens principer.

Ibland är regionen den opartiske domaren som ska till att alla får spela efter samma regelbok.

Men regionen ska absolut inte vara den som utser favoriter och spottkoppar.

Regionstyrelsens beslut bryter inte mot traditionen, tyvärr. Det är långt, långt ifrån första gången något liknande händer. Men att principlösheten upphöjts till princip gör ju inte saken bättre. Det betyder att Gotland är djupt nedsjunket i ett träsk av nepotism. Det är en stinkande våtmark som definitivt borde dikas ut.

Lämna en kommentar