Korrupta myndighetsbeslut överklagas på Gotland

Den notoriske okynnesöverklagaren och rättshaveristen Ulf Nyström har åter igen beslutat sig för att ställa till jävelskap för den föredömligt väl fungerade Region Gotland. Rättshaveristen Nyström dristar sig även till att, i Gotlands Allehanda, förtala den klanderfria och synnerligen välskötta Region Gotland med följande uttalande:

”Vi måste ha ett sunt företagsklimat. Sådana här beslut visar att man behöver ha kontakter, känna folk, annars blir man missgynnad. Med ett sånt företagsklimat lockar vi inte nya företag till ön. Vi sänder ut helt fel signaler, säger han och tillägger:
Det ser ut som om Gotland bedriver någon form av djurfarmsdemokrati.”

Regionen med regionrådet Åke Svensson (s) i spetsen antas nu sitta i överläggningar med regionens jurister angående frågan om det går att utvisa inflyttade fastlänningar som inte visar vilja till att anpassa sig till den i Region Gotland rådande kulturen utan bekänner sig till en för Region Gotland olämplig hederskultur med olämpliga inslag såsom civilkurrage och rättspatos.

Den nidskrivelse – i form av ett överklagnade – som inkommit till förvaltningsrätten i den för Region Gotland rättsosäkra staden Stockholm kan hämtas här.

Att Region Gotland har stora problem med okynnesöverklaganden mot Region Gotlands föredömligt flexibla myndighetsutövning har visat sig inte minst genom att en av öns kloka och kunniga ledarskribenter nyligen känt sig tvingad att gå till kraftigt angrepp mot de som ägnar sig åt detta ofog, vilket jag tidigare skrivit om.

Länge leve den traditionella korruptionen på Gotland!

1 tanke på “Korrupta myndighetsbeslut överklagas på Gotland”

Lämna en kommentar