Jag tycker inte synd om patetiska Åke Svensson (s)

150629-001

Avsatte regionrådet och regionfullmäktigeordföranden Åke Svensson (s) fick gråta ut i Gotlands Tidningar förra lördagen. Åke har uppenbarligen stor självömkan och mycket nära till gråt när han tycker synd om sig själv.

Åke Svenssons livserfarenhet måste vara mycket ringa. Han tycker han är unik i sitt lidande och reflekterar inte över att de flesta människor har det värre. För få andra som blir arbetslösa p.g.a. att ha brutit mot lagar och arbetsgivarens regler kan få leva på ett månadsbidrag från arbetsgivaren på 49 000 kronor i månaden under två år utan någon som helst motprestation – utan att behöva gå till arbetsförmedlingen, utan att behöva redovisa de jobb de sökt.
Därefter har Åke Svensson drygt 34 000 i månadsbidrag från kommunen under tre månader, då han går i ålderspension. Få människor i världen får ens de månadsinkomsterna av ett heltidsjobb. Åke Svensson får den för att han var så gravt omdömeslös att han åtog sig fler uppdrag än han hann med och utan att ha kompetens för dem. Han fick avgå b.l.a. för att han orsakat kommunen och dess invånare förluster på 15 till 20 miljoner kronor i en fastighetsaffär. I den situationen tycker Åke Svensson synd om sig själv och vill ha omgivningens medlidande. Jag tycker Åke Svensson är patetisk, oacceptabelt självupptagen och mycket egoistisk. Han borde skämmas.

Åke Svensson skriver att han haft svårt att sova. Det har jag också. Det finns det miljontals människor i detta land som har. B.l.a. p.g.a. pressade arbetsförhållanden, ekonomisk stress och mycket annat. Men det är väldigt få som har en så trygg ekonomi att luta sig tillbaka mot, och tryggad arbetsfri framtid att se fram emot, som Åke Svensson.
I en nyligen publicerad undersökning gjord av Statistiska centralbyrån (SCB) kan man läsa att 19 procent av Sverige befolkning inte klarar att betala en oförutsedd utgift på 11 000 kronor. Men Åke Svensson; han tycker synd om sig själv och vill ha medlidande för att just han har svårt att sova.

”– Jag hade en dröm under den här tiden. Drömmen var att jag skulle ta mig upp för ett brant tak, med takpannor. Men jag kasade hela tiden nedåt. Jag kom aldrig upp, berättar han.
På frågan om vad det säger om hur han mådde kommer tårarna i ögonen igen.”

Så patetisk han är Åke Svensson. Vad gjorde han för andra människor, t ex människor som jobbade inom Gotland kommun, för att dessa inte skulle drömma mardrömmar om, eller p.g.a., sitt jobb? Visade han över huvud taget någon som helst empati med dessa? Det låter i intervjun som om Åke Svensson är den enda i världen som lider. Inte en mening, inte ett ord om att han inte är ensam med lidande. Enormt många människor skulle vara väldigt glada om de inte hade större bekymmer och mer lidande än det Åke Svensson gråter över.

Till intervjun har Åke Svensson med sig en papperslapp med stödordet ”ensam”.

”– Det finns ett ord… jag får en klump i halsen, säger han och vänder på pappret där han gjort anteckningar och pekar på ett inringat ord. ”Ensam”.”

I intervjun berättar han om hustrun, barnen och bröderna. Många människor skulle vara väldigt glada om de hade lika många människor i sin närhet som Åke Svensson anser vara att vara ensam. Åke Svensson vet uppenbarligen inte ett skit om att vara ensam – ensam på riktigt.

GNEAB (Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB)

Droppen, den slutliga orsaken till att Åke Svensson tvingades avgå, var att Åke Svensson sålde en kommunal industrilokal för halva priset till Videung Fastighets AB. Företags ägs av kvinna och hennes bror. Ett intressant faktum är att kvinnan är närstående Mats-Ola Rödén (fp) som är ledamot av regionfullmäktige och regionstyrelsen. På Folkpartiet Gotlands hemsida kan man läsa att:

”Folkpartiet på Gotland vill medverka till en bättre entreprenörsanda och konkurrens på lika villkor, så att fler entreprenörer ser utvecklingsmöjligheter.”

Men det är i teorin… På frågan om jäv säger kvinnan, delägaren i Videung Fastighets AB:

”Mina privata affärer har jag för mig själv. Det jag delar med Mats-Ola är kärleken och sängen, om man säger så. Jag har för stark integritet så vi talar inte ens om det.”

Nä, men då så. Då kan det inte vara jäv inblandat i den här mycket förmånliga försäljningen… 🙂 En försäljning som dessutom strider med kommunens bara tre år gamla riktlinjer för hur fastighetsförsäljning ska gå till.

”Som huvudregel gäller att all försäljning av regionens fastigheter, såväl bebyggda som obebyggda, ska ske i konkurrens för att generera högsta möjliga köpeskilling.”

Orsaken till att frågan om riktlinjer vid mark och fastighetsförsäljning över huvud taget kom upp i kommunen vara en granskning som revisorerna gjort – Granskning av kommunens hantering av upplåtelse av fyra turistanläggningar – efter kommunens försäljning av fyra turistanläggningar (de med öns bästa läge) till Stig ”Pigge” Werkelin. Eller som kommunen formulerat det:

”Uppdraget gavs med anledning av skrivelse från revisorerna där de ansett att riktlinjerna för markpris inte är ändamålsenliga. Revisorerna efterlyste regler för dokumentation, handläggning och betalning. ”

Att Åke Svensson mycket väl känt till de riktlinjer för fastighetsförsäljning som beslutades 2012 är otvivelaktigt. Först gick riktlinjerna genom regionstyrelsen där Åke Svesson är ordförande. Sedan fastslogs riktlinjerna av regionfullmäktige där Åke Svensson också är ordförande. Åke Svensson bröt alltså fullt medvetet mot kommunens riktlinjer för att gynna ett visst företag.

I revisionsrapporten för GNEAB (Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB) som framlades vis stämman i maj 2015 avslår revisorn ansvarsfrihet för ordförande Åke Svensson, ledamot Rolf Öström och vd Sofia Wollmann. Revisorn motiverar sig så här:

”Grund för uttalande med avvikande mening

Som framgår av förvaltningsberättelsen har bolaget försålt en av sina fastigheter. Köpekontraktet undertecknades av Åke Svensson, ordförande, den 17 november 2014. Den 11 november 2014 gav Åke Svensson och Rolf Öström fullmakt åt Åke Svensson att genomföra fastighetsförsäljningen. Försäljningen genomfördes och fastigheten försåldes för 15 miljoner kronor. Två stycken oberoende värderingar indikerar marknadsvärdet på den försålda fastigheten på mellan 25 och 32 miljoner kronor. Det föreligger inga styrelsebeslut på att försälja fastigheten till ett belopp om 15 miljoner kronor. Tidigare VD Sofia Wollmann har tillsammans med Åke Svensson haft upprepade möten med köparen. Sofia Wollmann har gett i uppdrag åt en mäklarfirma att upprätta köpehandlingar med en köpeskilling om 15 miljoner kronor. Inga styrelsemöten har förekommit under räkenskapsåret. Wollmann och Svensson har tillsammans förberett försäljning till en köpeskilling om 15 miljoner kronor. Rolf Öström har, i och med att han skrivit på fullmakt för Åke Svensson utan att informera sig om försäljningspriset, möjliggjort den skada bolaget lidit.

Uttalanden respektive uttalande med avvikande mening

Som en följd av det förhållande som beskrivs i Stycket “Grund för uttalande med avvikande mening” avstyrker jag att årsstämman beviljar Åke Svensson, Rolf Öström och Sofia Wollmann ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Jag tillstyrker att årsstämman beviljar övriga styrelseledamöter och Peter Lindvall ansvarsfrihet för räkenskapsåret.”

Det roliga är att ledamoten Rolf Öström till vardags är polis och utreder just ekobrott. Det ger kanske en indikation om hur rättsväsendet på ön fungerar.

Jan Björinge

När det gäller rekryterandet och sparkandet av regiondirektör Jan Björinge berättar nu Åke Svensson att det kom varningssignaler redan i rekryteringsprocessen. Trots detta valde Åke Svensson att anställa Jan Björinge. Och trots varningssignalerna valde Åke Svensson att ge Jan Björinge en sanslös hög lön på 127 000 kronor i månaden. Denna enorma lön för att styra en kommun med endast 57 000 invånare. Gotland låg 2014 på plats 39 i invånarantal bland Sveriges kommuner. Trots det och trots varningssignaler fick Jan Björinge en lön som bara överträffas av stadsdirektörerna i Sveriges två största städer Stockholm och Göteborg.

I ett “avskedstal” av Jan Björinge som han hedervärt fick infört på socialdemokratiska Gotlands Folkblands ledarsida, i Gotlands Tidningar, skriver Jan Böringe b.l.a.:

”Fakta är följande: Affären hemlighölls för mig av Åke Svensson med flera inblandade. Detta trots att jag ställde frågor om Gneabs fastigheter. Affären gjordes av aktiebolaget Gneab, där jag som regiondirektör saknade insyn.

Med hänsyn till att anbudet var 11 miljoner under bokfört värde, 15-20 miljoner under marknadspris borde regiondirektör, regionråd och Gneabs styrelse ha informerats på beredningsstadiet.

Om jag hade fått information så hade jag, mot bakgrund av mina 20 års erfarenhet av kommunledning, ställt följande frågor:

  • Har alla fått bjuda på lika villkor?
  • Är anbudet högsta möjliga marknadspris?
  • Vilka blir konsekvenserna för Gneab vid pris under bokfört värde?
  • Vilka blir konsekvenserna för regionen för att rädda Gneab?
  • Har regionfullmäktiges regelverk följts?”

Jan Böringe avslutar:

”Jag hoppas att det, i enlighet med Lundins [skribent på ledarsidan] önskan, forskas mer om min och andras roller bakom den kultur som har frambringat denna affär. Det gäller även eventuella samband med att jag blev uppsagd samtidigt som Svensson skrev kontraktet. Jag vill i sammanhanget påminna om att ett av mina första initiativ som ny regiondirektör var att ta fram ett regelverk mot mutor och vänskapskorruption, vilket saknades när jag kom till regionen.”

Var det Jan Björinges arbete mot korruption och därmed mot dessa Gotlands kommuns så vanliga försäljningar av kommunens egendom – till vissa, till underpris – som inte passade Åke Svensson och som fick honom att sparka Jan Björinge efter bara ett halvårs tjänstgöring? Åke Svensson har envist vägrat att ge en förklaring till varför han sparkade Jan Björinge trots att den politiska oppositionen, och för den delen hela Gotlands befolkning, undrar.

Avslutning

Jag hoppas och kräver att den polisanmälan som upprättats mot b.l.a Åke Svensson får en seriös och rättssäker behandling. Den borde av polis och åklagare på Gotland ha skickats till fastlandet just i syfte att säkra möjligheterna till att utredningen sköts korrekt och att misstankar om vänskapskorruption inte kan väckas. Sedan ska självklart Åke Svensson, Rolf Öström och Sofia Wollmann personligen ersätta kommunen för de förluster på femton till tjugo miljoner som de orsakat. De har haft betalt för att ta ansvar, så nu ska ansvar utkrävas.

1 svar på ”Jag tycker inte synd om patetiska Åke Svensson (s)”

  1. Röstsedeln och orädd journalistik är vårt enda skydd mot korruption. GNEAB visar att rättsväsendet inte skyddar oss och då återstår bara röstsedeln vart 4:e år och det fungerar bara om folk vet vad som skett. Tack för bra arbete!

Lämna en kommentar