Journalistförbundet avvisar debatt om journalistik

Det händer att jag skriver kommentarer på Journalistförbundets tidning Journalistens hemsida. Det intressanta är att mina kommentarer inte tas in. Jag vet ju att journalister har känsligare egon än till och med politiker. Så jag förstår att deras uppblåsta självbild som allvetande och garanter för demokratin skulle få sig en törn av mina kommentarer. Ändå tycker jag det är märkligt att Journalistförbundets tidning Journalisten inte vill ha en saklig och viktig debatt om media och den verklighetsbild de vill prångla på sina kunder. Men det är ju så att i stället för att tillgodose sina kunders (mediekonsumenternas) önskemål om allsidig och relevant information, för att få köpare villiga att betala för sin journalistik, så har journalister och media valt att hellre bli bidragsberoende – beroende av statliga bidrag. Då kan media fortsätta föra sina kvarvarande kunder bakom ljuset men ändå få ekonomi i verksamheten.

Av de nio exempel jag ger nedan i min andra kommentar om medias antidemokratiska vilseförande av sina kunder så har jag skrivit om dem alla här på bloggen. Där finns källhänvisningar som bekräftar det jag skriver.


Kommentar till Tio frågor som Parisa Liljestrand inte vill svara på under Pressfrihetens dag.

Frågan hur Parisa Liljestrand ska öka public service förtroende bland oss som ser SVT och SR som ren propaganda är intressant. Kommer hon (eller någon annan av ps-mediernas anhängare) att fråga oss – som dom vill nå – hur vi ser på saken? Nej, jag tror inte det. Sakliga argument är inte önskvärda i en kultur där etablissemangets åsikter bestämmer vad som är fakta. Så vi som tycker att ps-medierna borde uppfylla kraven på opartiskhet och saklighet i sändningstillståndet lär inte få ge röst åt detta i vare sig media eller till det politiska etablissemanget.
I sann antidemokratiskt anda tycker etablissemanget att obekväma röster och oönskade fakta ska förtigas. De som uttrycker sådana kallas respektlöst och kränkande för konspirationsteoretiker av etablissemanget. De tror att journalister och media vet och återger alla sanningar och fakta som finns att veta och allt därutöver är lögn och hittepå.
Jag tar gärna ett samtal om detta om det finns någon avvikare inom etablissemanget – någon stackare som är drabbad av sanningslidelse, heder och samvete. Jag nås på telefon 070-385 87 67.


Kommentar till Vikten av att vara på plats.

Jag läser just nu Jonas Gummessons bok Media från insidan. Det som slår mig är att journalisten/författaren haft och säker har tusentals konspirationsteorier. Boken är full av dem. Men Jonas grävde fram fakta om sina teorier för att bekräfta att de stämmer. Vanligtvis brukar journalister avfärda konspirationsteorier utan att granska hur det faktiskt förhåller sig. De vill uppenbarligen leva i sin verklighetsbubbla utan att behöva utsätta sina känsliga egon för det faktum att de faktiskt inte vet och kan allt. Därför avfärdar de allt de inte vet som desinformation och konspirationsteorier.

För att media ska stötta demokratin krävs inte bara ensidiga fakta utan allsidiga fakta som gör att människor får en nyanserad och sann bild av verkligheten. Nedan är nio exempel där media medvetet fört folket bakom ljuset och aktivt motverkat medborgarnas möjlighet att ta informerad ställning i dessa frågor.

1. UD skriver om Ungern: “Sedan 2010 har maktbalansen tydligt förskjutits till förmån för regeringen samtidigt som de institutionella motvikterna och kontrollinstanserna försvagats eller politiserats. Detta gäller inte minst rättsväsendet och tillsättandet av domare.“

Detta återupprepas av politiker och media. Men då inställer sig frågan varför det inte finns någon självkritik? Det är nämligen inskrivet i svensk lag att regeringen utser domare i domstolar med mera enligt Lag (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare. Visserligen ska en nämnd komma med förslag men sista paragrafen i lagen, 11 §, berättar att “Regeringen är inte bunden av nämndens förslag. Innan regeringen utnämner någon som inte har föreslagits av nämnden, ska nämnden få tillfälle att yttra sig över honom eller henne.“

Så man kan undra varför inte Sverige anmält sig självt till EU-domstolen, samt varför det inte varit ett ramaskri ifrån etablissemanget eftersom Sverige bryter mot “rättsstatens principer“.

[Se mer i min artikel Det Sverige kritiserar Ungern för – regeringens makt över domstolarna – är lag i Sverige.]

2. Covidvaccinet var och är inte godkänt. När media 12 december 2020 påstod att det första vaccinet blivit godkänt i USA så var det ren lögn. Ett godkänt vaccin är klinisk prövat i flera år. Faktum var att ett covidvaccin fått ett nödgodkännande i USA. Enligt Nürnbergkonventionen, som reagerade på nazitysklands medicinska experiment, så får man inte utsätta människor för experimentella läkemedel utan patientens informerade samtycke. Uppenbarligen anser svenska medier att medicinska experiment på ovetande patienter är ok. Annars hade media varit glasklara med ett de vacciner som tvingats på jordens befolkning inte var vederbörligt utprovade.

[Se mer i min artikel Svenska medier mörkar covid-19 vaccinens risker.]

3. Bakgrunden till Ukrainakriget mörkas så att västvärlden görs ansvarslös. USAs inblandning i den orangea revolutionen, USAs utnämning av Ukrainas regeringsföreträdare, den femfaldigt ökade beskjutning mot Donetsk och Luhansk dagarna före Rysslands invasion.

[Se mer i min artikel Oläslig men viktig bok – Bortom Ukraina: Svensk ideologi och propaganda i det nya kalla kriget.]

4. De löften som Gorbatjov och Jeltsin fick av NATO-länders potentater om att inte utvidga NATO österut förtigs. Vilket gjorde att den sakliga debatt om att västvärlden skulle stå fast vid sina löften som borde ha förts angående Putins krav på respekt för ryska säkerhetsintressen uteblev helt. Av den anledningen dör nu hundratusentals ukrainare i kriget.

[Se mer i min artikel Deklassificerade dokument visar säkerhetsgarantier mot Natos expansion till Michail Gorbatjov från Baker, Bush, Genscher, Kohl, Gates, Mitterrand, Thatcher, Hurd, Major och Woerner.]

5. Immigrantfloden from 2015 beskrevs som ett kompetensregn trots att tidigare invandring visat sig medföra att Sverige redan före 2015 hade 800 000 analfabeter.

[Se mer i min artikel 780 000 analfabeter i Sverige innan “kunskapsregnet“ började falla 2015.]

6. Media har under klimathysterin inte släppt fram de som faktiskt läst IPCCs forskarrapporter eller några andra fakta än de som finns i det politiserade IPCC-dokumentet för beslutfattare. Tidigare mångåriga miljö- och klimatreportern på Sveriges Radio Sven Börjessons bok En klimathistoria har inte beaktas eller presenterats i media.

[Se mer i mina artiklar Framställningen av klimathotet präglas av aktörernas egenintresse, Politiker och politiska tjänstemän är ”världens ledande klimatforskare”, Förklaring till myten (lögnen) om ökande antal naturkatastrofer, Världskonspirationen som inkluderar våra politiker och medier och avskaffar vår demokrati samt Svenska EU-parlamentariker orsakar enorma koldioxidutsläpp.]

7. Elsa Widding påstods varit på en konferens med förintelseförnekare trots att inga belägg kunnat konstatera detta. Det som faktiskt avhandlades – covidvacciner och klimat – fick ingen sakliga belysning i media.

[Se mer i min artikel Journalister anser att de vet allt som finns att veta.]

8. World Economic Forums makt över västvärldens samhälls- och klimatagenda avfärdas som en konspirationsteori. Inte heller att många av västvärldens politiska ledare varit adepter till WEFs självutnämnde ledare Klaus Schwab berättas av media. I stället för att lätt – på World Economic Forums hemsida – kontrollera fakta avfärdas det hela som en konspirationsteori.

[Se mer i mina artiklar Journalister anser att de vet allt som finns att veta, Komplotten som gav privata vårdindustrin tillgång till våra patientdata, Världskonspirationen som inkluderar våra politiker och medier och avskaffar vår demokrati, Din röst i valet betyder ingenting – det är WEF som politikerna företräder, Om konspirationsteorier och Källkritiksbyråns avsaknad av källkritik, Demokratin är död.]

9. Inte heller WEFs inflytande över skandalerna vid Nya Karolinska berättas i media trots att två DN- journalister i boken Konsulterna : kampen om Karolinska berättar hur det hänger ihop.

[Se mer i min artikel Komplotten som gav privata vårdindustrin tillgång till våra patientdata.]

Man behöver faktiskt inte vara insatt i sak för att inse hur skruvade våra medier är. Det räcker att analysera det som sägs. Nedan några tendensiösa och systematiska propagandagrepp:

1. Konformitet, vad gäller representation, är ett stort demokratiskt problem.
1.1. Det är vissa människor som får göra sin röst hörd. Det är de som har “rätt“ åsikter och verklighetsbilder (se nästa punkt). Därmed garanterar media att någon verklig debatt inte kommer till stånd och lyssnare/läsare/tittare får en enbart ensidig bild av verkligheten och dess komplexitet av olika parters intressen, rättigheter och drivkrafter.
1.2. Det är vissa åsikter och verklighetsbilder som får höras. Det finns en stark men helt osaklig konsensus om vem och vad som är ond/ont eller god/gott. Denna typ av betygsättning öppnar inte upp för ett fördjupande demokratiskt samtal utan tvärt om utestänger det från debatt och utestänger de som inte håller med om medias osakliga bedömningar av länder och personer. Utifrån detta är det lätt att känna sympati för Kinas kritik mot svenska medier eftersom Kina behandlas och bedöms utifrån en helt annan måttstock än t ex USA och Israel, vad gäller t ex människorättsfrågor och det geopolitiska spelet.

2. Det är vissa ord som används olika beroende på vilket land som är subjekt eller objekt. Dessa ord vore vid en neutralt saklig rapportering konsekventa oavsett om det är t ex Ryssland eller USA som är subjekt eller objekt. Men i media görs det skillnad. Ord som används på detta sätt är t ex
* Terrorist (En terrorist är enligt media fiende till USA, det är aldrig USA som genomför terrorhandlingar oavsett om USA genomför handlingar som media kallar terrorhandlingar om andra parter utför dem.)
* Tortyrliknande (Tortyrliknande heter det i media bara när USA är utövare eller beställare av tortyr, annars kallas det kort och gott tortyr.) Om en “skurkstat“ misshandlar demonstranter kallas det också för tortyr.
* Diktator (En diktator är enligt medias definition någon som inte går i USA:s ledband. En totalitär envåldshärskare i USA:s ledband benämns alltid president, statsöverhuvud, kung eller något annat positivt laddat ord.)
* Världssamfundet (Världen består av cirka 195 länder. När ordet världssamfundet används i media så innebär det vanligtvis att ett antal länder från västvärlden slutit sig samman och tycker något.)

3. Signalord är värdeladdade men för media utan påverkans- eller propagandaambitioner helt meningslösa ord. Dessa ord kan vara t ex kontroversiell, välkänd, respekterad, ifrågasatt, vänsterekonom (istället för bara ekonom) med flera. Dessa ord använd av media enbart för att styra lyssnare/läsare/tittare i den riktning som media har på sin agenda. En saklig och neutral nyhetsförmedlare eller demokratisk institution låter lyssnare/läsare/tittare själva göra sig en bild av vad som framförs utan att först sätta en värdeladdad stämpel på den som har något att säga.

Lämna en kommentar