Rättsstatens principer och kompetensen på Sveriges Radio


Idag råkade jag höra några sekunder på Sveriges Radio, närmare bestämt programmet P1 Morgon. Det ytterst lilla jag hörde räckte för att glöra mig arg och bedrövad över tillståndet i landet och på Sveriges Radio. Så jag skickade ett mejl för att på något sätt göra någonting för att försöka påverka Sverige och Sveriges Radio i demokratisk riktning.


Ang:Rättstatens principer
(2023-06-29 09:39)

Hej P1 Morgon och Andreas Liljeheden.

Jag undviker aktivt att lyssna på SR men är hos min mor idag och hon satte ju på radion… Då kunde jag inte undvika att kort höra er prata om Ungern. Jag hörde ordet rättstatens principer. Den fråga jag vill ställa till er är varför ni inte uppmärksammar att skendemokratin Sverige inte heller uppfyller rättstatens principer. Det är en fråga som ni också bör ställa till Utrikesdepartementet, Justitieministern och EU-ministern. Jag mejlade dessa tre 230303 och har ännu inte fått något svar.

Orsaken till min undran är att UD skriver om Ungern att:
“Sedan 2010 har maktbalansen tydligt förskjutits till förmån för regeringen samtidigt som de institutionella motvikterna och kontrollinstanserna försvagats eller politiserats. Detta gäller inte minst rättsväsendet och tillsättandet av domare.“

Samtidigt är den svenska regeringens makt över tillsättandet av domare i domstolar lagfäst i Sverige.
I den svenska “Lag (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare“ står klart och tydligt att den svenska regeringen har full makt vid tillsättandet av domare med flera (1§). Förslag till tillsättande ska ske genom en nämnd (4§) dock är inte regeringen tvungen att följa nämndens rekommendationer utan kan besluta så som passar regeringen (11§)

“1 § Denna lag avser utnämning av ordinarie domare. Dessa är
1. justitieråd tillika ordförande, justitieråd tillika avdelningsordförande och övriga justitieråd i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen,
2. president, lagman samt råd tillika vice ordförande på avdelning och övriga råd i hovrätt och kammarrätt,
3. lagman, chefsrådman och rådman i tingsrätt och förvaltningsrätt,
4. tekniska råd,
5. patentråd,
6. ordförande tillika chef och övriga ordförande i Arbetsdomstolen,
7. ordförande i Försvarsunderrättelsedomstolen.
Lag (2016:227).“

“4 § Nämnden består av nio ledamöter. Fem ledamöter ska vara, eller ha varit, ordinarie domare. Två ledamöter ska vara jurister verksamma utanför domstolsväsendet, varav en ska vara advokat. Två ledamöter ska representera allmänheten. För varje ledamot ska det finnas en personlig ersättare.
Ledamöter och ersättare förordnas för en tid av högst fyra år.
Ledamöter och ersättare som representerar allmänheten väljs av riksdagen. Övriga ledamöter och ersättare förordnas av regeringen.“

“11 § Regeringen är inte bunden av nämndens förslag. Innan regeringen utnämner någon som inte har föreslagits av nämnden, ska nämnden få tillfälle att yttra sig över honom eller henne.“

Jag undrar också över er inkompetens. Är den avsiktlig; d.v.s. ni sysslar i själva verket med propaganda och inte journalistik? Eller är det faktiskt så att ni är okunniga och ointresserade av de ämnen ni tar upp?

mvh
Magnus Berg

1 svar på ”Rättsstatens principer och kompetensen på Sveriges Radio”

 1. “Såsom det passar regeringen”, med andra ord till och med mindre demokrati än i tvåpartilandet USA. Där domstolsväsendet (högsta) är frånskilt regeringen i konstitutionen.
  Skönt att läsa att någon överhuvudtaget tar upp detta ytterst viktiga ämne, istället för den indoktrinerande flod av flams och trams på nätet, kabelkanaler och SVT.
  De sistnämnda är helt i mammons våld numera där många går under bemanningsföretag. Därför infann sig stor tvekan vid SVT:s presentation av Norrland som moderna Europas “Klondike” med “100 tals olika språk på gatorna i Skellefteå”. Men förste svetsare Stefan hade ju bedyrat, innan “,,att behöver ni jobb är det bara åka upp, det råder stor brist i alla branscher.
  Sagt och gjort, enda sättet att numera få veta sanningen är att göra en ‘Wallraff’, som i att ta sig dit. Efter ett par tusen i bränslepengar på mardrömsvägar i över 80 mil var dörren in till informationslokalen/AF stängd och med hänvisning till nätet. Där gick att utläsa att samtliga utlysta tjänster också gick under bemanningsföretag.
  Efter ett antal tämligen förnedrande besök hos ett antal arbetsgivare så var det ingen skillnad, bara att slänga ut ännu mer pengar på bränsle tillbaka. Alla dessa språk hördes dock överallt, mest polska och baltiska dito. Så lönedumpningen från “nollåtta” har nu även exporterats ända dit. Allt baserat på organiserade lögner från skattefinansierad TV och arbetarpartiets förra statsminister.

  Svara

Lämna en kommentar