Journalister, ta ert ansvar och bilda er!


Svenska Journalistförbundets tidning Journalisten har haft några artiklar om TV4s reportage om SDs så kallade trollfabriker. Tilläggas bör att TV4s reportage avslöjade ynka 23 anonyma konton som “trollfabriken” administrerade. Inte mycket till fabrik, tycker jag. Nog borde man, om man verklghen vill driva trollfabrik, kunna hålla tiofallt fler anonyma konton igång. 23 konton är rent fjuttigt, vilket gör att jag anser att TV4s avslöjande fått ett enormt överdrivet genomslag i etablissemangets medier. Dessutom misstänker jag att de andra partierna bedriver trollfabriker i minst samma omfattning som SD, men dessa är inte etablissemangets medier intresserade av att granska, varför jag misstänker att uppblåsandet av TV4s reportage är rent partipolitiskt motiverat.

Till Journalistens artikel SD angriper Kalla fakta på landets insändarsidor skrev jag en kommentar:

“Christer Kustvik [chefredaktör på Corren, som tog in SDs debattartikel] har en stor poäng i det han säger: “Hela diskussionen kring den här dokumentären har dock handlat om tolkningar av olika begrepp och olika händelser i programmet.” Detta stämmer även med det som nu skrivs i Journalisten.
Jag har konstaterat, och konstaterar om igen, att viljan till en ärlig, saklig och välvillig debatt inte står att finna i svenska medier eller det svenska politiska etablissemanget. Debatterna och påhoppen mot åsiktsmotståndare handlar ofta om språkliga petitesser byggda på högst egensinniga tolkningar av begrepp. Orsaken till detta är bristen på kunskap och bildning, samt en därpå grundad oförmåga att diskutera sakligt.
Den intellektuella nivån i det offentliga samtalet borde höjas till ett demokratiskt minimum, dvs en nivå där saklighet och ärlighet råder och där debattörerna inte medvetet vill missförstå sina meningsmotståndare. Endast en sådan seriös debatt uppfyller demokratins grundkrav på att vara grund för medborgarnas rationella ställningstagande i politiska frågor. Men så länge bildning och intellekt, hos offentlighetens framsläppta röster, inte lever upp till den nivå för en saklig debatt så lär fördumning och struntdebatter vara det som präglar det offentliga samtalet i ankdammen Sverige. Ansvar för att lyfta debatten har de som debatterar, de borde helt enkelt bilda sig, för att kunna lyfta den intellektuella nivån.
Bildning fås inte genom att sätta upp ett vått finger i luften för att se vad som är politiskt korrekt. Inte heller genom att ta del av tusen miljarder olika nyhetsmedier. Vägen till kunskap och bildning går genom att traggla sig genom böcker i allehanda ämnen (filosofi, samhällskunskap, mediekunskap, politik m.m m.m.), vilket ger en insiktsfull och kritiskt syn på de dagssländor till debatt och nyheter som förekommer i ankdammen. Enögdhet och okunskap gynnar vare sig debatten eller demokratin. Så journalister; ta ert ansvar och bilda er!”

TV4s så kallade journalister citerar själva i ett svar till SDs debattartikel (där SD bemöter TV4 påståenden) hur Nationalencyklopedin definierar en trollfabrik som “en grupp som organiserats med det specifika syftet att påverka samhällsdebatten och opinionen i ett land genom det systematiska spridandet av desinformation, fejkade nyheter eller polariserande budskap”.

Att systematiskt sprida desinformation och polariserade budskap är ju etablissemangsmedias grunduppdrag. Etablissemangsmedia manipulerar medvetet sina läsare/lyssnare/tittares verklighetsbild för att passa den egen agendan. Dessutom polariserar de å det grövsta genom att utmåla vissa som onda och andra som goda. Ofta går skiljelinjen, enlig etablissemangsmedia, mellan onda och goda mellan de som inte är politiskt korrekta och de som pga etablissemangsmedias hjäntvätt eller rädsla för social utstötning är det. En annan avgörande skiljelinje mellan onda och goda är vilken syn man har på Ryssland och Putin, där alla som motsätter sig USAs världsherravälde och önskan att komma åt Rysslands naturtillgångar anses onda, medan de som vill att Sverige, EU och världen ska underkasta sig USA anses goda. Exempel på medveten polarisering är oändliga, medan etablissemangsmedias vilja till demokratifrämjande objektivt saklig nyhetsrapportering och debatt, med fler infallsvinklar än den som de anser vara politiskt korrekt, är obefintlig. De som enligt etablissemangsmedia tycker fel ska helt enkelt tystas och förtalas. Om inte det är polariseing så existerar inte polarisering i några andra medier heller.

Vi kan därmed konstatera att Sveriges överlägset störta trollfabrik är statliga Sveriges Television tätt följd av statliga Sveriges Radio, till vilka vi tvingas betala för att få oss kastade i ansiketet att vi och våra åsikter är onda och inte ska respekteras och publiceras.

1 svar på ”Journalister, ta ert ansvar och bilda er!”

Lämna en kommentar