Så löser vi klimatkrisen enkelt och billigt


Det enklaste och definitivt billigaste sättet att lösa klimatproblemet är att lära sig, samt journalister och beslutsfattare, lite klimathistorik.
Jag har tidigare läst Sven Börjessons bok En klimathistoria. Redan efter den var jag övertygad.

Nu har det kommit en ny bok i samma genre. Torsdagen den 13:de juni var jag på boksläpp i fiendeland på Näringslivets Medieinstitut, i samma uppgång som högerextrema Timbro och rysshatande Fri Värld. Det var journalisterna Anders Bolling och Svenolof Karlsson som släppte en klimatbok med inriktning mot journalister. Boken heter Professionell Klimatbevakning. Den är en rejäl klimathistorisk genomgång. Så nu är jag ännu mer övertygad.

En sida i Bolling och Karlssons bok handlade t ex om algblomningen, alltså de blågröna alger det varit så populära att skriva om i media på senare år. Jag har utifrån medierapporteringen trott att algblomningen berott på övergödning och enbart uppkommit de senaste decennierna. Men i Professionell Klimatbevakning berättas att finska public service-kanalen YLE hade ett program redan 2008 där de berättar att 1855 publicerade Kungliga Vetenskapsakademin en skrift Bidrag till kännedomen om Östersjöns invertebratfauna. Där berättas om de blågröna algerna. Det finska tv-programmets innehåll kan man läsa här, såvida man kan finska eller använder en översättningsfunktion. Programmet heter på svenska ‘Felaktig diagnos av Östersjön’ och inleds så här:

“”De ljusgröna blågröna algerna är orsaken till ett fenomen som där kallas “havets blomning” och som observeras varje sommar, särskilt i närheten av Gotland – – Vanligtvis runt midsommar, men även senare på sommaren förökar sig de blågröna algerna till otroliga mängder. Fiskare försäkrar oss att den matta som bildas på havsytan är så tät och djup att båtar ibland knappt kan ta sig fram – – – Förra sommaren, i början av augusti, spolades en sådan ofattbar mängd av denna döda lilla växt upp på stränderna att den bredde ut sig som en tjock grågul filt långt ut till havs, samlades i vattnet och spred sin stank när den ruttnade”.
Så beskrev [Gustaf] Lindström, marinforskare vid Kungliga Vetenskapsakademien, sina observationer i Östersjön sommaren 1854.”

Läser ni lite klimathistoria så kommer ni att bli lika övertygade som mig om att klimatet är något som varierar alldeles av sig självt och inte är något som människan behöver bry sig om. Vi behöver bara anpassa oss en aning till de förändringar som sker.
Dock finns det ekonomiska- och maktintressen som vill profitera på klimatalarmism och så kallade klimatåtgärder. Klimatåtgärder handlar i första hand om skattemedel som överförs i privat ägo. Klimatalarmismen ska vara den fiende som skrämmer jorden befolkning till att överge nationalstaternas demokrati till förmån för globalt styre. Ett globalt styre där storföretag och så kallade globalister har avgörande inflytande över agendan.
1991 utgav kapitalistorganisationen Romklubben – där svensken Anders Wijkman varit mångårig ordförande – boken ‘The first global revolution – A report by the council of The Club Of Rome’. Där i hittar man följande citat (i min svenska översättning):
“När vi letade efter en ny fiende som skulle kunna ena oss kom vi på tanken att föroreningar, hotet om global uppvärmning, vattenbrist, svält och liknande skulle passa in. I sin helhet och i sitt samspel utgör dessa fenomen ett gemensamt hot som kräver solidaritet från alla folk.“
Citatet är ur bokens femte kapitel. Ett tio sidor långt argumenterande mot folkstyre och demokrati, för ett globalt övernationellt styre. Jag har tidigare översatt hela kapitel fem till svenska.
Det är den utveckling vi nu befinner oss i. Där vi på grund av påstådd människopåverkad klimatförändring ska ösa skattemedel på meningslösa klimatåtgärder och låta oss styra uppifrån globala organisationer där det folkliga inflytandet är noll. Detta tycker jag inte vi ska ställa upp på, så läs lite klimathistoria och sluta tro på lögnerna.

1 svar på ”Så löser vi klimatkrisen enkelt och billigt”

  1. ”En av de sorgligaste lärdomarna i historien är följande: Om vi har blivit lurade tillräckligt länge tenderar vi att förtränga varje evidens på lurendrejeri. Lurendrejeriet har fångat oss. När du väl ger en charlatan kraft över dig, får du nästan aldrig tillbaka den.”
    /Carl Sagan

    ”One of the saddest lessons of history is this: If we’ve been bamboozled long enough, we tend to reject any evidence of the bamboozle. The bamboozle has captured us. Once you give a charlatan power over you, you almost never get it back.”
    /Carl Sagan

    https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/citat/citat-om-vetenskap/

Lämna en kommentar