logo

Magnus Berg – Motbild.Se

Min bild av världen

Fotografier från Stockholm 2004-2005
Bilderna är skyddade av upphovsrättslagen som förbjuder publicering och mångfaldigande utan fotografens tillåtelse. Lagen tillåter enstaka kopiering för enskilt privat bruk. Fotograf och upphovsrättsinnehavare är Magnus Berg.