logo

Magnus Berg – Motbild.Se

Min bild av världen

Fotografier från Visby 1990
Bilderna är skyddade av upphovsrättslagen som förbjuder publicering och mångfaldigande utan fotografens tillåtelse. Lagen tillåter enstaka kopiering för enskilt privat bruk. Fotograf och upphovsrättsinnehavare är Magnus Berg.