Dagens Bild: Burgsvik – hund vid solnedgång

Solnedgångsbilder går alltid hem oavsett om de är bra eller dåliga. I det här fallet tycker jag kompositionen är perfekt. Det gjorde jag bra.;-) Exponeringen skötte kameran, som var inställd på automatik. Det gjorde den bra eller dåligt beroende på vad man vill få ut av bilden. Jag tycker exponeringen blev kanon i det här fallet och ger kameran 5 solar.

Andra bloggar om: , , , ,

Dagens Bild: Burgsvik – folksamling utanför Ica

Jag hade lyssnat på Ulf Lundells sommarprogram, från midsommardagen, i mp3-spelaren innan jag kom fram till ovanstående syn utanför Hoburgshallen. Lundell hade sagt att han uppfattade juni som fredag, juli som lördag och augusti som söndag. Och sa att han var en person som alltid längtade till måndag, då allt blir som vanligt igen. När jag såg folksamlingen utanför Ica så började jag längta till vintern, när man kan gå över gatan utan att behöva se sig omkring så noga.
Fast jag vill inte påstå att jag plågas av att Burgsvik invaderas av människor på sommaren, men när de försvinner känns det skönt när lugnet återvänder.

Andra bloggar om: , , ,

Gotländsk korruption

grindstolpe.jpg

Jag har tidigare skrivit om korruptionen på Gotland. Nu ska jag skriva om att man inte får skriva om den och ge två politikers syn på korruption.

Kommunens mest gynnade näringsidkare är Pigge Werkelin. Därför är det inte heller så konstigt att det oftast är han som får klä skott för kritik mot korruptionen. Fast egentligen borde det i första hand vara politiker och tjänstemän som kritiken riktade sig mot. Pigge beter sig bara som ett ohämmat barn och ställer krav, det ena efter det andra. Och mot dessa krav ger kommunens politiker och tjänstemän efter.

Pigges beundrare hävdar att kritiken mot korruptionen är baserad på avundsjuka. Men som en insändarskribent påpekar: “Nej det vi irriterar oss på är att av någon konstig anledning så överraskas vi ständigt av att Pigge blir erbjuden markområden till långt under marknadsvärdena. Han lyckas också med det omöjliga att gå förbi lagen om strandskydd. Att allt han pekar på genast ska erbjudas av kommunen annars blir han stött och sur.”

När ansvariga politiker inte tycks förstå skillnaden mellan avundsjuka och kritik mot kommunens korruption så är det allvarligt.

Allvarligt är kommunalrådet Eva Nypelius (c) påhopp på korruptionskritikerna i en artikel publicerad på ledarplats i Gotlands Tidningar 070613 med rubriken “Nu måste jantes gräva ner” där redan rubriken avslöjar hennes bristande förståelse för de som värnar demokratin och lagarnas efterlevnad. I artikeln kommer så följande passus: “Nej, gräv ner Jante för gott och gläds med de många duktiga företagare vi har på Gotland inom olika branscher istället för att ge uttryck för avundsjuka genom att leta fel och brister.”
Dessutom ger hon tydligt uttryck för att hon anser att media ska vara undfallande okritiska i sin bevakning och lierade med politikerna i en gemensam strävan för de intressen som Eva Nypelius anser bra. Hon skriver: “För att lyckas med den satsning vi nu gör i kommunen krävs ett gediget engagemang från alla som är berörda, och det är många. Politiker, tjänstemän, näringslivets aktörer och företagarna själva samt inte minst media.” Och där avslöjar hon att fria media, enligt västerländska ideal om en tredje statsmakt/kommunmakt , inte är hennes melodi. Hon skulle uppenbarligen kännt sig mer hemma i en diktatur med en press underställd härskaren.

Det uppenbarligen mest allvarliga demokratiföraktet bland kommunens politiker har utan tvekan Inger Harlevi (m). Hon har flera politiska uppdrag, bland annat som ledamot för moderaterna i kommunfullmäktige och ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Hon har har under sommaren gått ut i media med debattartiklar till Pigges försvar och anklagat länstyrelsen för att vara bittra, som motiv för att länsstyrelsen i demokratisk ordning och enligt gällande lagstiftning överprövat och korrigerat kommunens olagliga beslut. Beslut som inneburit bakslag för Pigge och henne själv.
Länstyrelsens jurister kritiserade nyligen Gotlands kommun för att kommunen sålde Björkhaga camping till ett av Pigge Werkelins bolag för 2 miljoner kronor trots att den värderingsman kommunen anlitat värderade Björkhaga till 6 miljoner. Nu har länstyrelsen även dragit in det tillfälliga bygglov kommunen beviljat Pigge och Harlevi för att ställa upp 40 så kallade villavagnar på Snäck. Villavagnarna ansågs av kommunen vara tillfälligt utplacerade trots att det krävdes entreprenadarbete i form av el och VA-ledningar samt omfattande schaktning av det strandområde där de placerades. Och till skillnad mot riktiga vagnar har villavagnarna inte hjul.
Harlevi är sedan många år väletablerad i näringslivet genom företaget Gotlands Konferens & Turistservice. Vilket bara det leder till frågan om hennes politiska uppdrag i kommunen är lämpliga med tanke på risken för jäv. Dessutom äger familjen Harlevi Snäcks camping tillsammans med just Pigge Werkelin. Vilket gör hennes inhopp som Pigges försvarare, tillsammans med rollen som kommunpolitiker, ytterst olämplig. Om Harlevi hade varit utrustad med ett gott omdöme och en föredömlig moral skulle hon själv ha dragit slutsatsen att lämna politiken. Istället anser Harlevi, i en intervju i Gotlands Tidningar, att det är de som efterser att kommunen följer lagarna som ska lämna sina poster. “Jantelagen är stark i det gotländska samhället, inte minst bland tjänstemännen i offentlig förvaltning. För att komma åt den måste man jobba med attityden till företagandet på myndigheterna, tycker Inger Harlevi.
-Någon kanske måste tala om att “du passar inte in i vår organisation”

Den som sa’t hon va’t!

Andra bloggar om: , , , , , , ,
Intressant

Gotlänningarnas tid är snart ute

Gotlands kommunpolitiker tycks engagera sig för detsamma som sina dito i Stockholm, d.v.s. göra livet bättre för välbärgade stockholmare.

Enligt kommunalrådet Eva Nypeliuz (c) ligger Gotlands framtid i jordbruk och turism. Men jordbruket lär inte ge så många fler arbetstillfällen – enligt uppgifter i förra årets Gotland i siffror var antalet helårsarbetande inom jordbruket 3.500 – och turismen ger endast arbete i större omfattning under sommarmånaderna. Enligt Gotland Turistförening (organ för öns turistprofitörer) bidrog besöksnäringen till 1189 helårsarbeten 2006. Och relaterar man detta till att 25.500 personer förvärvsarbetar på ön så inser man att politikernas ensidiga satsning på turism är förödande på sikt. Politikerna blundar för alla andra brancher som kan ge arbete och missar på så vis en positiv framtid för Gotland utan den exploatering av gotländska natur- och kulturvärden som ökad turism förutsätter.

För att tillgodose den välbärgade klick stockholmare som har råd att lägga mer pengar på ett fritidshus, än vad gotlänningar förmår lägga på bostadshus, låter kommunpolitikerna omvandla och exploatera Gotland till en stugby som kommer att ligga öde större delen av året.

Ser man på öns fastighetsbestånd så är det uppenbart att politikerna verkligen tillåter hårdexploatering av ön för att möjliggöra för välbärgade sommargäster att skaffa fritidshus i den gotländska naturen. Gotland har 10.935 lantbruk, 11.815 småhus, 560 flerfamiljshus och hela 7.500 fritidshus. Och antalet fritidshus ökar kraftigt till skillnad mot det övriga fastighetsbeståndet.

Göran Brulin beskriver i boken “Design för ett nytt arbetliv. Gotland i omvandling” följande utvecklingscykel där jag anser att Gotland har inlett sista steget i förvandlingen till avfolkad semesterort.
“Ofta är det konstnärer som laddar en plats estetiskt, Skagen är bara ett av många exempel på det. Efter konstnärerna brukar den bildade medelklassen ta över, jämför Provance. Den trängs därefter undan av det köpstarka höginkomstsegmentet. S:t Tropez till exempel har genomgått hela denna utveckling. I S:t Tropez kan också följderna av en sådan utveckling iakttas, rekorddyra, hårdsanerade hus och lägenheter som står tomma större delen av året.”

Eftersom politikerna inte i första hand väljer att fokuserar på att locka och etablera åretruntföretag, istället för turistdito, kommer landsbygden att avfolkas när människor inte finner försörjning i sin hembyggd. De servicenäringar som under turistsäsongen gynnas av turismen kommer inte att vara intresserade av att hålla öppet när turisterna lämnat ön och det inte finns någon fast boende befolkning kvar på orten som nyttjar deras tjänster. Detta samband borde även kommunens politiker förstå och därför byta till ett fokus som gynnar Gotland och gotlänningarna på lång sikt. Annars är snart gotlänningarnas framtid ute.

Mer statistik om Gotland finns i nyutkomna Gotland i siffror.

Andra bloggar om: , , , , ,
Intressant