Jag får bredband installerat…

DSC_6193

DSC_6195

Som ni säkert redan förstår så har jag tillgång till internet via bredband. Jag har 8 Mbit/s genom telefonkablen och är fullkomligt nöjd med det. Skulle jag vilja kunde jag få drygt det dubbla, 24 Mbit/s, genom telefonkabeln.

Men nu har GotlandsHem vaknat, drygt 10 år för sent, och kommit på att det kan finnas behov av bredband i deras olika bostadsområden på Gotlands landsbyggd. GotlandsHem har i samarbete med Telia sänt ut Telias underentreprenörer för att dra fiberkabel i området.
De har nu lyckats att rejält förfula bostadsområdet genom att gräva i asfalts-gångvägarna och sedan lagat detta extremt dåligt med porös asfalt som inte vältrats eller på något sätt planats till. De har också på ett mycket fult och omdömmeslöst sätt satt upp kablar längs väggarna utanpå husen.Men värst av allt för oss boende är hur de dragit kablarna inomhus och det otroligt stora – 35 x 51 x 12 centimeter – plåtskåp vi alla tvingas ha i våra hallar, där det redan huserar ett stort proppskåp. När jag kom hem igår fick jag en mindre chock.
Som framgår av bilderna så har installatörerna dessutom gjort revor i min tapet när de skulle dra ström från proppskåpet till det nya plåtschabraket. Men den tapetseringen är också ett kapitel för sig, vilket jag tagit upp i en tidigare bloggartikel.

Det börjar bli mycket nu GotlandsHem.

Jag har idag tagit kontakt med projektansvarig på GotlandsHem och kommer troligen att få installationen besiktigad. Men efter tidigare erfarenheter av GotlandsHems besiktningar har jag inga stora förhoppningar på att få tapeten åtgärdad.

Läs mina tidigare bloggartiklar om det kommunala bostadsbolaget.

GotlandsHem bjuder på råttor


Idag läste jag en sådan underbar insändare i GA. Den hade inte imponerat ens 10 procent så mycket om den inte varit undertecknad med namn. Dessutom var det återigen Annkie Medin som hade det för Gotland så ovanliga kurraget att stå för sina åsikter. Jag tog mig friheten att publicera en insändare av henne, här på bloggen, för en tid sedan då hon skrev om Kneippbyn. Nu tar jag mig återigen friheten och klistrar jag in hennes nya alster längst ner i denna blogartikel.

Annkie Medins insändare, som den här gången handlade om skitföretaget GotlandsHem, gav mig en sådan otrolig kick att jag fick energi till att utföra ett projekt som jag tänkt på att utföra under de senaste 1,5 åren. Jag släpade blixtar, blixtstativ och paraplyer på en stege upp genom vindsluckan och fotograferade råttstigarna på vinden.

Som jag skrev för en tid sedan så luktar det sur råtta här i lägenheten. Det beror på att GotlandsHem inte åtgärdar problemet med råttor på annat sätt än att hänvisa oss till Anticimex som kommer hit med råttgift.

På Anticimex hemsida kan man läsa att första åtgärden vid problem med råttor är att hindra råttorna från att ta sig in. Och detta skiter GotlandsHem i. Det medför att råttor springer fritt på vinden. Varifrån de också tar sig ner i väggarna. Råttorna vara väldigt enerverande med sitt tuggande i väggar och tak. När Anticimex varit här tar det en vecka innan råttgiftet gjort full verkan. Råttor som dör kan då råka bli liggande i husets väggar och lukta fan. Dessutom så lockar råttgift till sig fler råttor i och med att det luktar och uppfattas som föda. Men som sagt GotlandsHem är ett skitföretag och skiter i sina hyresgäster.

Jag fick visserligen svara på frågor i en enkät som GotlandsHem hade beställt. En sådan enkär skickades ut 2004 och gav enligt GotlandsHem följande resultat:

“Enkäten skickades ut till drygt 2400 hyresgäster. Totalt 76,5 procent lämnade in sina svar.
Betyget för Gotlandshem ligger på 65, vilket är ett hyggligt medelvärde – något bättre än mätningen 2004.
Flertalet inflytelsefaktorer är mycket höga, men medelbetyget dras ner genom att hyresgästerna inte anser att Gotlandshem anstränger sig tillräckligt för att lyssna och ta reda på hyresgästernas synpunkter.”

Betyg 65 på en skala upp till 100 är inte ens ett hyggligt resultat. Det är dåligt med tanke på att skalan går från “Helt missnöjd” till “Helt nöjd”. Trots det så påstod GotlandsHem:s VD Carl Eklund, både i media och i företagets årsberättelser, att GotlandsHem hade ett gott rykte. Möjligvis har GotlandsHem gott rykte bland de föreningar som företaget prioriterar att sponsra framför att ge hyresgästerna ett bra boende. Därför förväntar jag mig inte att årets enkät på något sätt ska påverka boendesituationen. Carl Eklund lär fortsätta tala om gott rykte och vi boende får allt mindre valuta för pengarna.

Nu följer Annkie Medin:s insändare:


Grattis Carl Eklund!
Läste i GA härom dagen att du lyckats gneta ihop till en vinst på 19 miljoner för Gotlandshem. Här kommer ett tips som garanterat kommer att resultera i ännu mer klirr i kassan.
Där jag bor har vi en tvättstuga med en gammal uttjänt maskinpark. Det tar cirka sex (6) timmar i torkrummet för en veckotvätt att torka i de snåla vindarna från den ljumma fläkten. Att torka fyra frottéhanddukar i den enda torktumlaren tar minst tre timmar. Mycket beror säkert på att de två hushållstvättmaskinerna inte klarar att centrifugera effektivt längre.
Jag behöver väl inte påpeka vilket slöseri detta är med både tid och pengar men framför allt med miljön. Vi måste alla hjälpas åt både individuellt och kollektivt när det gäller att rädda jorden från utarmning. I det här fallet står vi hyresgäster ganska maktlösa. Och eftersom jag vet att ni tillämpar likställighetsprincipen så antar jag att samma problem finns på andra ställen i Gotlandshems fastighetsbestånd. Det blir många onödiga kilowattimmar det!

Idag finns nya energisnåla tekniska alternativ avsedda för en fastighet som denna med sina drygt 50 lägenheter. En förnyelse av den maskinella utrustningen skulle betala sig både i pengar och genom mindre uttag ur vår fantastiska miljö.
Dessutom skulle de hyresgäster som i flera år släpat sin våta tvätt både två och tre trappor för att hänga på tork runt om i lägenheten bli glada och tacksamma. Vi lever ju ändå på 2000-talet.
Jag tror dessutom att de just nu så aktuella grannbråken om överskridna tvätt- och torktider skulle minska om utrustningen fungerar som den skall.

Annkie Medin

GotlandsHem energisparar?

Jag blir överraskad när jag får veta att min hyresvärd GotlandsHem fick Gotlands ekokomunpris 2002 och att en av motiveringarna skulle vara energibesparing.
Som om byte av värmepump till direktverkade el skulle vara energibesparande och miljövänligt. Det är ju ett byte tvärt emot vad alla miljömedvetna företag och privatpersoner gör.

När jag läser vidare på kommunens hemsida om GotlandsHems miljöarbete står att läsa att GotlandsHem även justerar in värme och ventilationssystem för att minska energiförbrukningen. Men vad tusan, här har de inte ens rutiner för att byta filtren i värmeväxlaren. I alla fall har det inte skett under de mycket dryga ett och ett halvt år som jag varit drabbad av GotlandsHem. Filterbyte bör ju göras flera gånger om året för att hålla nere energiförbrukningen. Nu i veckan har jag i varje fall stött på fastighetskötaren och fick omgående en uppsättning filter men sådana byten ska ske rutinmässigt.
Likaså står att läsa på kommunens hemsida att de byter till snålspolande utrustning för att spara varmvatten. Själv har jag ett duschmunstycke som skulle kunna spola in mig i väggen om jag inte var ytterst försiktig med blandarens reglage.

Det jag skriver ovan är ju inte alls den bild som GotlandsHem ger i sin information. Men det är den sanna bilden för oss som bor i Burgsvik och som har kallhyra och alltså själva står för uppvärming av våra hem och vårt varmvatten. GotlandsHem hjälper inte oss ett skit med att spara energi eller bli miljövänliga. Kontentan är att miljöengagemanget är hyckleri. Det är ekonomi som betyder allt för GotlandsHem.

När det gäller utbyte av våra uttjänta men energibesparande värmepumpar så ersätts de med så kallat FTX-system. FTX-system har precis som de uttjänta värmepumparna en värmeväxlare som återanvänder den utventilerade luften för att värma upp inluften. Men den extra värme som måste till när inte frånluftens värme är tillräcklig för att värma tilluften tillverkas inte av en enegibesparande värmepump utan genom direktverkande el. Likaså varmvattnet, som tidigare värmdes med värmepump, ska nu värmas med direktverkande el. Med ett ständigt stigande elpris, som redan nu kostar drygt 1.50 kronor per kilowattimme, är det inte roligt med ineffektiv direktverkande eluppvärmning. En värmepump ger 3 gånger mer energi, i form av värme, än vad man matar den med. Av 1 kilowattimme el får man ut 3 kilowattimmar värme med en värmepump. Det gör skillnad. Men vi hyresgäster hos GotlandsHem drabbas nu av betydligt högre elräkningar men får ändå fortsätta betala samma höga hyra som när vi hade energibesparande värmepumpar. Värmepump var standard i husen när de byggdes för drygt tjugo år sedan. Nu, på 2000-talet, är det tydligen direktverkande el som gäller för den så kallade “ekokommunen” Gotlands helägda bostadbolag.

GotlandsHem renoverar?

Jag har den stora oturen att bo hos kommunala bostadsbolaget GotlandsHem. När jag bodde i Stockholm hade jag en privat hyresvärd som i tidningen City fick rubriken “den ökände skandalvärden”. Därför trodde inte jag att det kunde bli sämre när jag beslutade mig för att flytta till Gotland och bosätta mig hos GotlandsHem. Men det kunde det. Rejält mycket sämre.

Privatvärden i Stockholm misskötte fastighetens allmänna utrymmen men han såg åtminstone till att lägenheterna var i bra skick. GotlandsHem skiter i allt.

När jag flyttade in i min nuvarande lägenhet var det 17 år sedan det senast blev målat och tapetserat. Köket var i jättefint skick. Rummet var acceptabelt för att vara 17 år. Men hallen var inget vidare. Tapeterna i hallen hade fläckar och revor överallt. Under fönstret såg det ut som om det regnat och tapeterna var rejält randiga av fukt. Enligt vad jag hört skulle hallen haft samma misserabla skick både när hyresgästen före mig, och den där före, tillträdde lägenheten. Golven har spruckigt upp i de svetsade skarvarna på sina stället.

I lagen, jordabalken kapitel 12, står: “På tillträdesdagen skall hyresvärden, om inte bättre skick har avtalats, tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet.” Detta är en något luddig formulering men som huvudaktör i Burgsvik är det GotlandsHem som blir normgivande. Vill de ha slum, blir normen slum.

När min nya granne flyttade in hade han svettfläckar på tapeterna i sovrummen. Det var mer eller mindre svarta fält i storlek 20 gånger 50 centimeter. Det var rent äckligt att se. Men besiktningsmannen gav det sitt godkännande. Till en början. Efter lite påstötningar lovade dock besiktningsmannen att åtgärda tapeterna i de två sovrummen, men först sedan hyresgästen flyttat in. Min granne hade hoppats få det åtgärdat innan han flyttade in och lät därför bli att flytta in, men betalade hyra,under två månader. Men under dessa två månader när lägenheten stod tom gjorde inte GotlandsHem något alls. Men när sen grannen flyttat in, och möblerat iordning hela lägenheten, så dröjde det mindre än en månad innan en målare kom och tapetserade om. Detta innebar förstås stort besvär och mycket extra arbete för grannen. Jag vet fler hyresgäster som genomgått en liknande procedur, där de först flyttar in och först därefter får sina lägenheter i ett skick som gör att man kan bjuda hem vänner utan att behöva skämmas.

I vilket fall som helst så tänkte jag, som nyinflyttad, att om ett år kommer jag att få renoverat. Då blir det nya fräscha tapeter och lägenheten blir som ny.

Så här blev det.

tapet.jpg

tak.jpg

Är det någon mer än GotlandsHems besiktningsman som tycker det ser OK ut? Hela renoveringen/saboteringen tog mindre än tio timmar att genomföra. Det syns väl?

Taket blev antingen inte tvättat före målning eller så hade målaren skit i rollern alternativt färgen. Detta syns som fasttorkade grejer i färgen.
Dessutom målades inte springorna mellan takplattorna. Där flagnar den gamla färgen och ramlar ner.

De gamla tapeterna och det spackel som målaren applicerade bitvis på dessa slipades inte ner ordentligt. Därför är det tydliga ojämnheter som syns genom de nya tapeterna.
Dessutom hade inte målaren tid att lösa upp tapetklistret ordentligt. Snabbt som satan ska det ju gå! Därför är mina tapeter fulla av tapetklistersklumpar som likt gruskorn ger bölder i tapeterna precis över allt.

Dessa brister i utförandet på tak och tapeter tycker inte GotlandsHems besiktningsman är anmärkningsvärda eller skäl till att göra om arbetet. Tvärt om påtalar besiktningsmannen att målaren har blivit bättre på att göra sitt arbete än han var för tre år sedan när han tapetserade om hos en granne och inte heller då löste upp tapetklistret ordentligt utan sabbade även hennes tapeter.

Jag vet inte vilka relationer som finns mellan målare och besiktningsman men tycker det är ytterst anmärkningsvärt att besiktningsmannen inte anser det skäligt att kräva att arbetet görs om eller att målarens förordnande som GotlandsHems anlitade målare avslutas efter flera års försummlighet. Men det är väl så att andra målare som lägger anbud, vi den årliga upphandlingen, utgår ifrån att det är ett seriöst utfört arbete som GotlandsHem efterfrågar. Och då hamnar dessa seriösa hantverkare på en annan prisnivå än den som vet att arbetets utförande inte spelar någon som helst roll för GotlandsHems bedömning vid upphandlingen.

Varenda jävla dag, när jag ser på mina tapeter, känner jag mig kränkt av det jävla skitföretaget GotlandsHems totalta nonchalans gentemot sina hyresgäster. Skitföretaget påstår sig dessutom ha som mål att:
– vara marknadsledande
– erbjuda ett attraktivt boende
– kunden skall kunna känna trygghet
– kunden skall trivas i området och i bostaden
– kunden skall bo kvar länge
– personalen skall agera affärsmässigt
– personalen skall kunna vara stolt över att arbeta i företaget
– personalen kännetecknas av kunskap och ansvar

Har ni läst någon värre bullshit? Det är så man kan spy. Men VD Carl Eklund förekommer i lokala medier med lögner om att Gotlandhem har ett gott anseende. Detsamma har han framfört upprepade år i GotlandsHems årsredovisning. Men i juli förra året fick vi hyresgäster ett utskick, tillsammans med hyran, som berättade om en hyresgästenkät som GotlandsHem låtit Temaplan göra. Där står svart på vitt:

“Enkäten skickades ut till drygt 2400 hyresgäster. Totalt 76,5 procent lämnade in sina svar. Betyget för Gotlandshem ligger på 65, vilket är ett hyggligt medelvärde – något bättre än mätningen 2004.
Flertalet inflytelsefaktorer är mycket höga, men medelbetyget dras ner genom att hyresgästerna inte anser att Gotlandshem anstränger sig tillräckligt för att lyssna och ta reda på hyresgästernas synpunkter.”

Ridå!