Per Bolunds argumentation kring plastpåsar är helt sinnessjuk

Idag kom jag att tänka på Per Bolund (Mp) och hans stora oro för plastpåsar i naturen och i våra hav.
Orsaken var att jag fick se en ny innovation för vinterförvaring av fritidsbåtar; man plastar in båtarna.

Annan plast är den i plastpåsar oroar inte Per Bolund (Mp). Det är uppenbart eftersom han inte beskattar annan plast än plastpåsar.
Per Bolunds oro för plast är väldigt selektiv och helt idiotisk om det är naturen och haven han värnar.

Nedan fyra av Per Bolunds argument för skatt på plastpåsar. De tre första är hämtade ur Expressen. Det fjärde från Sveriges Radio.

Per Bolunds argumentation är helt sinnessjuk – del 1: Global nivå.

Alternativ, som pappkasse eller tygkasse, är inte heller optimala ur miljöhänsyn. Det blir väldigt svårt att göra rätt som konsument. Hur ska man tänka?

– Det beror på. Det har blivit en viss förvirring kring ur vilket perspektiv man mäter miljöpåverkan. Men plastpåseskatten är i syfte att minska problem med nedskräpning. Där vet vi på global nivå att plastanvändningen medför stora problem

På svensk nivå är inte svenska plastpåsar i naturen något nämnvärt problem. Det säger jag som promenerar dagligen i Stockholm och under 11 års tid promenerat dagligen längs Gotland stränder.

Per Bolunds argumentation är helt sinnessjuk – del 2: Nedskräpning.

En stor del av plastbärkassarna som finns i livsmedelsbutikerna är tillverkade av förnybar plast snarare än fossilplast. Är det inte bättre att uppmuntra utvecklingen av icke-fossil plast snarare än att beskatta påsarna?

– Jo, det gör vi på olika sätt. Inte minst genom att ta betalt för kostnaderna när man använder fossil råvara. Där är det viktigt att skilja på olika miljöproblem. Ur nedskräpningssynpunkt och effekterna i naturen är det ofta lika illa oavsett om det är biologiskt material eller fossilt. Vi har problem med nedskräpning. Det löser man inte genom att gå över till förnybara råvaror. Vi behöver minska plasten totalt sett i samhället. Det gäller både engångsplast och plastpåsar.

Vill man minska nedskräpningen i vår natur så är det plasten som härstammar från yrkesmässig användning som ska beskattas. I naturen hittas emballage från bl a jordbruks-, transport- och byggverksamhet.

Per Bolunds argumentation är helt sinnessjuk – del 3: Transportera VÅRA matvaror

Borde man inte beskatta stora industrier och företag i stället för att straffa konsumenter i den gröna skatteväxlingen?

– Vi har system för att ta betalt för miljöpåverkan från stora företag också. Både koldioxidskatt och EU:s handelssystem med utsläppsrätter. Det är inte alls så att vi inte styr de stora aktörerna mot minskad miljöpåverkan. Här är det uppenbart för de flesta att plastskräp är ett stort problem i stadsmiljön och naturen. Plastskräp bryts ner till mikroplaster som sedan finns i allt från vårt dricksvatten till polarisarna och den marina miljön, där fiskarna som vi äter lever. Vi har en uppgift att minska plastbelastningen i vår natur. Där tror jag att människor ser att vi måste ändra våra vanor och få mer hållbara sätt att transportera våra matvaror på, säger Per Bolund.

Matvarorna i butiken är inte VÅRA matvaror…
Mycket av nedskräpningen i naturen är emballage som livsmedelsnäringen förpackar SINA matvaror i. Som vi tvingas bära hem…

Per Bolunds argumentation är helt sinnessjuk – del 4: Förorena våra hav.

Mycket av de plastpåsar vi använder kommer tyvärr ut i naturen och förorenar våra hav, och leder till stora skador på djur och växter. Det kan vi inte acceptera i framtiden, säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP) till TV4.

Hur fungerar svenska kommuners avfallshantering? Inte dumpar de soporna i havet. Eller är det så, Per Bolund? Kan du peka ut en svensk kommun som dumpar plastpåsar och övrig avfall i sjön?

Här, idag… på två fotografi

150705-001

150705-002

”Vid terrängkörning på främst barmark med motordrivet fordon finns stor risk för att mark och vegetation skadas eller påverkas genom slitage. Det finns få växter som kan motstå kraftig mekanisk påverkan som orsakas av körning med motordrivet fordon på barmark.”

”Terrängkörningslagen (TKL) är enligt förarbetena en förbudslag som syftar till att skydda allmänna intressen mot skador och störningar som orsakas av trafik med motordrivna fordon. Den förbjuder generellt sett körning i terräng på barmark samt viss körning i snötäckt terräng. Lagen syftar således till att skydda mark och vegetation mot skador samt att minska störningar på fauna och friluftsliv. Lagen riktar sig till alla som kör i terrängen, även till den som avser att köra på sin egen mark.”

Terrängkörningslagen
Terrängkörning – Handbok med allmänna råd till terrängkörningslagen och terrängkörningsförordningen

Ejmunds gård medger att det var olämpligt att lagra gödslet på platsen

Häromdagen skrev jag att Ejmunds gård förorenade troligen grannarnas brunnar. Då sade Ejmunds gårds VD Odd Nerman:

”Det här kommer inte av att vi syndar på något sätt. Vi har gör allt i vår makt för att leva upp till de krav som kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer ställer.”

Gotlands Tidningar har gjort en uppföljande artikel där Odd Nerman får både rätt och fel. Själv anser han att han gjorde fel vilket han uttrycker på följande sätt:

”Vi trodde inte att det skulle komma så mycket regn och vi ska inte ha gödsel här i framtiden”

Men de två miljöinspektörer, från Miljö- och hälsoskyddskontoret på Gotland, som nu besökt gödselhögen ifråga håller fast vid att Ejmunds gård inte gjort något fel:

”Det är täta jordlager och det finns inga diken som lakvattnet kunnat rinna ner i. Är det som det ser ut att vara kommer vi avskriva det här ärendet.”

Enligt tjänstemännens bedömning utgör gödselhögen ingen fara för grundvattnet i området och det finns ingen koppling till grannarnas förorenade dricksvatten. För att ni själva ska kunna göra er en föreställning om hur pass troligt det är att lakvatten från gödselhögen rinner ner i grundvatten, direkt eller indirekt, bör ni först se de bilder som GT publicerat i samband med artiklarna 2010-08-05, 2010-08-06 och  2010-08-10. Om inte denna mindre insjö av gödselvatten riskerar tränga ner till grundvattnet så kan vi avskaffa alla miljölagar som är till just för att skydda grundvattnet.
Miljöinspektörerna riktar helt och hållet sina blickar bort från gödselhögen, mot grannarnas egna avlopp, och säger sig ha funnit brister på fler än en avloppsanläggning…

Köttproducenten Ejmunds gård förorenade troligen grannarnas brunnar

Köttproducenten Ejmunds gård, som syns och hörs mycket i media och håller en mycket hög profil, vilket bland annat resulterat i utmärkelsen Årets Marknadsförare 2006, visar sig vara miljöförstörare. Grannar till gården har fått sina brunnar förorenade med E. kolibakterier som gjort vattnet otjänligt. En av de drabbade uppger att det även sved när han tvättade sig i sitt förorenade vatten.
Troligen härstammar bakterierna från de gödselupplag som Ejmunds gård behagat lägga upp runt gården. Gödsel får inte läggas upp så att lakvattnet når vattendrag eller grundvatten. Tittar man på de bilder som Gotlands Tidningar publicerat (artiklar 2010-08-05 och 2010-08-06) så inser man snabbt att Ejmunds gårds gödselhögar är så långt ifrån lagens råmärken man kan komma. De drabbade grannarna ser ett stort glapp mellan den flerfaldigt prisbelönta gårdens höga profil i miljöfrågor och verkligheten. Följande är ett omdöme från en drabbad granne:

”Jag sätter inte deras miljöpolicy särskilt högt. De har gödslet liggande på en sluttande platta och på en stor asfalterad yta. Gödselvattnet rinner av och går ner marken när det regnar och då fördärvas grundvattnet.”

GT:s reporeter beskriver verkligheten på Ejmunds gårds såhär:

”Någon kilometer från lantbrukets grannfastigheter ligger en enorm hög gödsel. Högen ligger direkt på en hård markyta, omgiven av morotsodlingar och sädesfält. Gödselvattnet rinner rakt ned i dikena intill och sedan vidare ut i en kanal.”

VD:n för Ejmunds gård, den för marknadföring prisbelönte Odd Norman, slår ifrån sig allt ansvar:

”Det här kommer inte av att vi syndar på något sätt. Vi har gör allt i vår makt för att leva upp till de krav som kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer ställer.”

Förra sommaren gjorde Miljö- och hälsoskyddskontoret på Gotland ett besök på Ejmunds gård efter en anmälan av en granne som fått sitt vatten förstört. Miljöinspektören Mikael Alm berättar:

”Det ställdes några krav på förbättringar gällande lagringen av gödsel. De ska bygga laguner som tar emot avrinningen från gödslet. Så att det inte rinner vidare.”

Det blir därmed inte så lite svårt att hävda att den prisbelönte marknadsföraren och VD:n för Ejmunds gård inte ljuger när han hävdar att:

”Det här kommer inte av att vi syndar på något sätt. Vi har gör allt i vår makt för att leva upp till de krav som kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer ställer.”

Men Miljö- och hälsoskyddskontoret på Gotland är inte oresonliga mot större företagare på ön. De tittar gärna åt andra håll. Miljö- och hälsoskyddskontoret på Gotland letar nu febril efter andra källor till grundvattenföroreningen än Ejmund gårds gödselhögar. Det är uppenbart att Miljö- och hälsoskyddskontoret inte vill leta vid den mest uppenbara föroreningskällan. Miljöinspektören Mikael Alm säger:

”Det finns två möjliga källor till bakterien. En är lantbruket, den andra är deras egna enskilda avlopp.”

Härligt uttalande. Det är Gotlands kommun som talar. Men den sommarvikarierande reportern på GT är inte undfallen inför kommunal tjänstemän, han kontrar och frågar:

”Tror du att alla tre enskilda avlopp gick sönder samtidigt?”

Varpå miljöinspektören Mikael Alm svarar:

”Nej. Men en ledning kan ha gått sönder och bakterierna kan komma därifrån. Vi kan inte vara 100 procent säkra på hur det ligger till.”

Med tanke på att de drabbade, och även miljöinspektören Mikael Alm, vittnar om att vattnet i brunnarna blivit helt brunt i samband med ett skyfall i juni förra året så är det för undertecknad svårt att tro att ett privathushålls avlopp, eller tre privathushålls avlopp, kunnat orsaka detta. Ett pajat privathushålls avlopp skulle absolut inte leda till så omfattande förorening enligt undertecknads tes. Om tre  privathushålls avlopp pajat samtidigt så är det ett väldigt unikt sammanträffande. Och fan vet om ens tre pajade privathushålls avlopp skulle resultera i brunt vatten i allas brunnar. Jämför hur mycket avföring och smutsvatten hushåll släpper ut i avloppen med den gigantiska gödselhög som finns upplagd på Ejmunds gård vilken GT visar bilder av. Miljö- och hälsoskyddskontoret jobbar troligtvis enligt devisen att det är skillnad på folk o folk och att inte söka efter det man inte vill hitta.

För övrigt jobbar Ejmunds gård för att bli Kunglig Hovleverantör. Det skulle inte förvåna mig om de blir det. Allt snack om miljö är oftast bara en lögnaktig fasad. Om näringsidkare måste välja mellan miljöhänsyn och vinst så är det pengarna som kommer i första hand. Sedan försöker de lura i kunderna att de är så väldigt miljöengagerade just för att tjäna mer.
Ejmunds gård är certifierade av LRF:s varumärke Svenskt Sigill vars syfte inte är att vara miljövänliga utan lura konsumenterna till att tro att de är det. Det är skillnad. Biodynamiska föreningen anmälde för en tid sedan Svensk Sigill till Konsumentverket för att på ett vilseledande sätt miljömarknadsföra konventionellt producerade matprodukter genom sin märkning och genom att använda begreppen närproducerat och närodlat. Biodynamiska föreningen motiverar sin anmälan så här:

”Anmälan handlar både om missbruk av begreppen närproducerat/närodlat och om Svenskt Sigills sätt att märka produkter för att ge ett miljövänligt intryck. Anmälarna menar att syftet med att marknadsföra produkter på sådant sätt är att vilseleda  konsumenterna att tro att produkterna är likvärdiga med ekologiska och biodynamiska produkter.

Kritiken och anmälan riktar sig mot alla företag som använder begreppen närodlat eller närproducerat för konventionellt odlade eller förädlade matprodukter. Skälet är bland annat att stora mängder av de för konventionell produktion basala produktionsmedlen i själva verket importeras med mycket långa transportavstånd. Det handlar om konstgödsel (totalt importeras ca 730.000 ton per år till Sverige) och kemiska bekämpningsmedel för odling samt stora volymer kraftfoder för mjölk- och köttproduktion. Det rimmar dåligt med exempelvis Svenskt Sigills information om närproducerat där man betonar kortare transporter ”runt hörnet istället för jorden runt”. Begreppen närproducerat/närodlat får också anses ge konsumenterna ett genuint miljövänligt intryck, vilket anmälarna anser vilseleder ytterligare.”

Jag hoppas Konsumentverket stöder deras anmälan. Miljömyglet måste stävjas.

”I sista hand kommer blommor och lavar och naturintressen”

090312-006

Några kommentarer till ett rundabordssamtal som var publicerat i tidningen Gotlands Näringsliv nr 1/2009 sid. 20-21. Ett samtal under ledning av chefredaktör Patrik Annerud, med bl. a. Eva Nypelius, centerpartistiskt kommunalråd samt ordförande i kommunstyrelsen, och Henrik Svensson, VD för Sweprod

Moderator: Hur viktig är industrin för Gotland?

Henrik: Vi måste ju ha en basindustri så länge vi inte har något annat som sysselsätter folk året runt.

Så sant, så sant!

Moderator: I Vision 2025 nämns ordet industri två gånger, en gång med ordet livsmedel och en gång med anledning av att det krävs energi till kalkindustrin. Det verkar inte vara ett prioriterat mål med industri om man läser visionsdokumentet.

Eva: Det är ju ett prioriterat mål med tillväxt, med bra företagsklimat, att vi har bra förutsättningar för näringslivet. Sen är ju industrin som bransch direkt utpekad.
Det vi gör just nu är att Gotlands kommun, och Tekniska Resurscentrum tillsammans inventerar de industriföretag som finns på ön och vilka resurser som finns, för att stötta och utveckla de företagen genom att uppmuntra dem att samarbeta.

Så falsk, så falskt! Fakta är att kommunens initiativ för att organisera industi-samarbete på Gotland inte uppkom förrän nyligen då den ekonomiska krisen blivit kännbar på ön.

Eva: Vi är positiva till kalkindustrin. Det viktiga är att vi i första hand klarar vattenförsörjningen på Gotland. Och det tror jag alla håller med om att det är nummer ett. Sedan är jobben det viktiga och i sista hand kommer blommor och lavar och naturintressen.

Henrik: Så det här är er offentliga hållning?

Eva: Ja, i princip är vi överens i kommunstyrelsen. Det är två partier som inte är med.

Moderator: Så jobben är viktigare än blommor?

Eva: Jo, men sen tror jag att man måste inte alltid sätta det här i motsatsställning till varann. Om man nu kan göra det här på ett bra sätt där man tar vara på det naturvärden vi har. Då är det ju faktiskt de här kalkbrotten som kan bli besöksmålen framåt.

I Vision 2025 – det regionala utvecklingsprogrammet där regiondirektören och Eva Nypelius skrev förordet och  som klubbades av kommunfullmäktige förra året – fastslogs bl a följande:

”Vision Gotland 2025 är ett styrdokument för hela det gotländska samhällslivet. Oavsett aktör ska detta vara inriktningen för våra gemensamma kraftsamlingar.”

[…]

”Utgångspunkten för formandet av det regionala utvecklingsprogrammet är en hållbar utveckling. I hållbar utveckling ingår tre samspelande dimensioner – den ekonomiska, sociala och miljömässiga. Det innebär att alla mål i Vision Gotland 2025 syftar till att uppnå en hållbar utveckling.”

[…]

”Med hållbar tillväxt avses en ekonomisk tillväxt utan att de ekosystem som vi är beroende av äventyras, samtidigt som de mänskliga resurserna värnas.”

[…]

”Den ekonomiska tillväxten är en av delarna i den hållbara samhällsutvecklingen, där den ska samspela med miljömässig och social utveckling.”

Ska man inte vanvördigt tolka Vision 2025 allt för fritt så är det uppenbart är att Eva Nypeluis svänger kappan snabbare än vinden. Det andra som uppenbarar sig är att alla miljoner som kommunen satsade på utredningar, samråd, konsulter, och trycksaker för att åstadkomma dokumentet Vision 2025 varit bortkastade. För nu betyder uppenbarligen inte den 25-sidiga framtidsvisionen ett skvatt för moderater, folkpartister, centerpartister, kristdemokrater och socialdemokrater. Nu skiter dessa politiker i alla beslutade visioner och gör precis som de själva personligen vill; precis så folk- och demokratiföraktande som politikerna tydligen alltid agerat på Gotland. Och glöm det där snacket om att centern skulle vara ett miljöparti!