Pigge Werkelins gräddfiler

”Gotland är med på ett hörn i senaste numret av Sunt Förnuft, Skattebetalarnas förenings tidning. Det beror inte på att någon på ön har visat sunt förnuft på sista tiden, även om det säkert har inträffat.”

Så inledde Gotlands Allehanda:s ledarskribent Mats Linder en ledarartikel 090602. Han avslutar samma ledarartikel med:

”Sunt Förnuft påminner också om hur Gotland fick omställningspengar i samband med att P18 lades ner, och om hur 2,8 miljoner (av 50) blev poolbidrag till besöksnäringen. Så skulle algsäkra bad garanteras. Den ”investeringen” skulle jag vilja se en utvärdering av.”

Pigge Wereklin hade nämligen kommit med förslag till kommunen att omställningspengar skulle användas för att bekosta sina (men så framförde han det inte) poolbyggen. Och det slutade med att Pigge själv fick hälften av de anslagna poolpengarna för att bygga pooler på tre av sina anläggningar. Troligen hade Pigge insyn i den kommunala beslutsprocessen och avvaktade. Detta medan turistföretagare som inte hade insyn började bygga pooler, före Pigge, med egna pengar och inte fick någon bidrag.

Just nu har jag två intressanta projekt med Pigge Werkelin i huvudrollen. Pigge är ju unik i två avseenden.

  • Ingen blir så välvilligt behandlad av kommunen och media på Gotland.
  • Ingen gnäller så mycket vid de ytterst sällsynta tillfällen då hen inte får sin vilja igenom.

Jag håller därför på att sammanfatta gräddfiler som kommunen givit Pigge. Samt gratisreklam som Gotlands Tidningar publicerat och tal i egen sak som GT utan normal journalistisk granskning låtit honom framföra på sina sidor

I det första fallet handlar det bl a om Snäck, Poolbidrag, Björkhaga, Norderstrand/Tott och Gamla hamnterminalen. I det senare fallet bl a om Här skulle det inte göra ont att bo (som på två dar sålde en kvarbliven osåld villa), den märkliga dementin om Gotlandsflyg (som ändrade sanning till lögn), artikeln om Pigges undersökning (där SIFO kontaktades av GT, men eftersom SIFO-tjänstemannen svarade fel publicerades bara halva svaret/sanningen, i syfta att ge förtroende för Pigges bristfälliga undersökning) och senaste turen i Pigges försäljning av mögellägenheter (där endast ena parten – Pigge – får komma till tals och ge sin i högsta grad subjektiva sanning). Allt om dessa mögellägenheter finns att läsa här.

Har ni några tips att komma med så kontakt mig. Adresser och nummer finns längst ner på sidan.

 

På Gotland kan man verkligen komma i kläm

Klicka på bilderna nedan för att se dem i större format.

Vattenskador-hösten-2007BRF Snäck:s lista över vattenskadade bostadsrätter hösten 2007

BRF-090715-1
BRF-090715-2”… som alla vet så har vi kraftiga problem med läckage i fastigheten. I samband med regn ovädret i början av juli så trängde det in vatten i ca. 40 lägenheter.” skiver BRF Snäcks ordförande Pigge Werkelin 090715.

BRF-090902-1
BRF.090902-2”Huset läcker värre än någonsin och nu måste något göras, annars går allt för stora världen förlorade.” skriver BRF Snäcks ordförande Pigge Werkelin 090902

Prospekt-1
Prospekt-2”Fastigheten är i bra skick” står skrivet i Wereklinbolagets prospekt 2009

Created with GIMP”Fastigheten är i bra skick” står skrivet i Wereklinbolagets hemsida 2012 trots att arbete med att täta taket inte gjordes förrän 2013. Det tätningsarbetet var ett fuskjobb som nu är föremål för en tvist vid Gotlands tingsrätt.

På Gotland kan man verkligen komma i kläm. Och det är inte roligt. Tänk er till exempel att ha blivit pålurad en lägenhet som sedan visar sig vara fuktskadad och möglig. Och att köparen, av säljaren, blir erbjuden att byta lägenhet till en annan. Och går med på det. För att sedan bli varse att även den tillbytta lägenheten är fuktskadad och möglig. Och att sedan köparen stämmer säljaren i Gotlands tingsrätt. Och där få veta att tingsrätten står helt på säljarens sida, eftersom säljaren är Pigge Werkelin. Och när man förlorar av en partisk tingsrätt så ställer Kronofogdemyndigheten upp för säljaren och skickar indrivningsbrev trots att målet ännu inte vunnit laga kraft och är överklagat. Och när tidningarna idag skriver om saken så tillfrågas bara säljaren som får ge sin ensidiga syn på saken. På Gotland kan man verkligen komma i kläm…

Jag tycker ni ska fördjupa er i denna rättskandal. Jag har fått förtroendet att gå igenom alla handlingar och vara med och sammanställa dem till en skrämmande berättelse om korruption och nätverkens betydelse på Gotland. Läs: Två mögliga lägenheter en bedräglig konkurs och massor av rättsröta.
Orkar ni inte läsa allt så läs åtminstone tingsrättens hantering av ärendet som börjar 23 mars 2011. Allt som står skrivet mellan citatteckan kan styrkas med dokument.

Pigge Werkelin varnade köparna för att en stämning skulle bli en utdragen process. Visste han redan då att Gotlands tingsrätt och lagman Mikael Mellqvist skulle hjälpa till med detta genom att bevilja massor av anstånd? Pigges advokat gavs mer än 10 anstånd av tingsrätten. Vilket gjorde att målet tog mer än två år innan tingsrätten höll förhandlingar. T ex ett anstånd daterat 11.10.05 gällde inväntan av ett distansutlåtande som redan sänts in till tingsrätten av Pigges advokat 11.07.25. Tingsrätten beviljar anstånd för detta. Noll koll alltså.
Och fem minuter innan tingrätten stänger, dagen före huvudförhandling, sätter säljaren Pigge Werkelin sitt bolag i konkurs. För att tidigt morgonen, dagen för huvudförhandling, återkalla konkursen. Märkligt? Osant intygande? Övergrepp i rättsak? Tingrättens lagman Mikael Mellqvist fann inget konstigt med förfarandet.

Tingrätten har alltså inte haft koll på ärendet och till detta bidrog säkert att tingsrätten under åren haft tre olika personer som ansvariga för målet. Utifrån detta är tingsrättens dom, som påstår att det är kärandesidans ”vidlyftiga processföring” som gjort att målet tagit så lång tid, vilket enligt tingsrätten skulle motivera att käranden betalar svarandens processkostnader, under all kritik. Läs: Två mögliga lägenheter en bedräglig konkurs och massor av rättsröta.

Precis när jag skrivit klart denna text upptäcker jag att Hela Gotland censurerar den debatt som fördes i anslutning till artikeln. Men eftersom jag vet hur medier i diktaturer och på Gotland agerar så var jag förberedd. Därför kan jag här nedan lägga ut de kommentarer som Hela Gotland, gemensam webbplats för Gotlands Tidningar och Gotlands Allehanda, ville censurera. Jag har redigerat så att inläggen ska läsas uppfrån och ner.

Återvändare
Lite, lite, lite mer tråkig för henne, kanske? Eller……?

rejmo
En viktig egenskap för en vettig person är att veta när det är dags att ge sig. Har man inte den känslan hamnar man lite på kant med det mesta i samhället.

Magnus Berg, Burgsvik
Eftersom Gotland tingsrätts hantering av ärendet och dess dom är mycket märklig (partisk) så är det självklart att den ska överprövas. T ex gavs Pigges advokat mer än 10 anstånd av tingsrätten, vilket gjorde att målet tog mer än två år innan tingsrätten höll förhandlingar. Ett anstånd gällde inväntan av ett utlåtande som sändes in, av Pigges advokat, till tingsrätten redan en månad tidigare än han begärde anstånd. Tingrätten har alltså inte haft koll på ärendet och till detta bidrog säkert att tingsrätten under åren haft tre olika personer som ansvariga för målet. Utifrån detta är tingsrättens dom, som påstår att det är kärandesidans ”vidlyftiga processföring” som gjort att målet tagit så lång tid, vilket skulle motivera att käranden betalar svarandens processkostnader, inte rättsäker.

Magnus Berg, Burgsvik
För er som är intresserade; läs allt om målet här: Länk Börja med att hoppa till 23 mars 2011 i kronologin och få en inblick i hur tingsrätten agerat. T ex att tingrätten ifrågasatt kärandesidans vittnen (också de boende på Snäck) medans Pigges vittnen, som har ekonomiska intressen av sina relationer med Pigge, inte ifrågasattes av lagman Mellqvist. Allt som finns inom citattecken på hemsidan finns styrkt genom dokumentation.

Pigge varnade kärandesidan innan stämning inlämnats för att det skulle bli en utdragen process. Visste han redan då att Gotlands tingsrätt och lagman Mellqvist skulle hjälpa till med detta genom att bevilja massor av anstånd?

Platon
Det är ganska fascinerande att ägarna till Snäck inte åtgärdade fukt problemet som fanns och som man kände till.
För 12 år sedan hyrde jag lgh nr 601,dvs lägenheten längst upp bredvid trapphuset. Problem med fukt var stora redan då. Vatten trängde in från taket ner innanför glasfiberväven så det bildade stora ballonger och det droppade från taket. Hinkar var ett måste varje gång det regnade.
Diskuterade detta med den vaktmästare som tjänstgjorde då och fick till svar att det var för stora kostnader och för svårt att göra något åt. Allt grus/sten på taket var tvungen att skrapas bort för att frilägga de stora betongplattorna och sedan täta alla skarvarna.
tråkigt att det är lägenhetsköparna som får ta den stora smällen när fastighetsägaren/ägarna har vetat om problematiken så länge

Magnus Berg, Burgsvik
Ännu mer fascinerande är att BRF Snäck hade en lista över vattenskadade lägenheter redan 2007. (listan finns här: Bra att Gotlands länsrätt flyttas till Stockholm
Ytterligare argument för länsrättens flytt från Gotland

Glöm nu inte läsa: Två mögliga lägenheter en bedräglig konkurs och massor av rättsröta. Tänk på att allt som står skrivet mellan citattecken kan styrkas med dokument.

—–
Andra bloggar som skriver intressant!

Region Gotland agerar olagligt – igen.

I min förra bloggartikel kallade jag skämtsamt Ulf Nyström för notorisk okynnesöverklagare och rättshaverist. Han hade då överklagat kommunens, eller rättare sagt regionens, (Att Gotland numera kallas region, istället för kommun, beror på att kommunstyrelsens ordförande Åke Svensson (s) hoppades att hans kuk skulle bli större om han fick företräda något som kallas region, istället för bara benämnas kommun.) bortskänkande av det gamla ålderdomshemmet Östersol till företaget Nygarns Utvecklings AB. Nu har Förvaltningsrättens dom kommit. Ulf Nyström fick rätt, och kommunens beslut att skänka bort en byggnad värderad till två miljoner upphävs.
Förvaltningsrätten skriver:

”Av gåvoavtalet framgår inte några motprestationer från Nygarn Utveckling AB till förmån för Region Gotland. Det finns därför omständigheter som talar för att Ulf Nyström har fog för sin uppgift att det är fråga om en förmögenhetsöverföring från Region Gotland till Nygarn Utveckling AB. Region Gotland uppger till förvaltningsrätten att den inte uppfattat överlåtelsen som ett stöd. I beslutsprotokollet anges dock att ”huvudregeln vid försäljning av regionens fastigheter är att den ska ske i konkurrens och full öppenhet. Föreligger synnerliga skäl kan dock individuellt riktat stöd till enskild näringsidkare accepteras. A vederlagsfritt överlåta fastigheten till Nygarn Utveckling AB kan ses som ett led i regionens arbete med att nå målen i Vision Gotland 2025.” Mot denna bakgrund kan Region Gotlands uppgift att överlåtelsen inte ska uppfattas som ett stöd inte godtas, utan fastighetsöverlåtelsen måste ses som ett individuellt inriktat stöd till Nygarn Utveckling AB.

I 2 kap. 8 § KL anges att ett individuellt inriktat stöd till en enskild näringsidkare bara får lämnas om det finns synnerliga skäl för det. I uttrycket ”synnerliga skäl” ligger att det bara är i undantagsfall som sådant stöd kan anses godtagbart. Det är den kommun som beslutat om stödet som måste visa att det finns sådana omständigheter som utgör synnerliga skäl. Det skäl som anges i beslutsprotokollet för att lämna ett individuellt inriktat stöd till Nygarn Utveckling AB är att det ”kan ses som ett led i regionens arbete med att nå målen i Vision Gotland 2025″. Region Gotland har inte i övrigt gett några skäl för att lämna stödet. Enligt förvaltningsrättens mening kan Region Gotland inte anses ha angett synnerliga skäl för ett individuellt inriktat stöd till en enskild näringsidkare. Det överklagade beslutet strider därmed mot lag eller annan författning och det finns redan på denna grund skäl att upphäva beslutet.

När det gäller frågan om EU:s statsstödsregler konstaterar förvaltningsrätten att stödet kan vara sådant att det omfattas av statsstödsreglerna på grund av att det gynnar ett visst företag, att det finansieras genom offentliga medel, att det hotar att snedvrida konkurrensen…”

”Sammanfattningsvis ser förvaltningsrätten att Ulf Nyström har angett sådana omständigheter som innebär att det överklagade beslutet ska upphävas med stöd av 10 kap. 8 $ KL. Överklagandet ska därför bifallas.”

För övrigt har Gotland hamnat på kartan. Kartan över kommuner som Uppdrag Gransknings kommungranskare kan komma att besöka.

—–
Andra bloggar som skriver intressant!

Korrupta myndighetsbeslut överklagas på Gotland

Den notoriske okynnesöverklagaren och rättshaveristen Ulf Nyström har åter igen beslutat sig för att ställa till jävelskap för den föredömligt väl fungerade Region Gotland. Rättshaveristen Nyström dristar sig även till att, i Gotlands Allehanda, förtala den klanderfria och synnerligen välskötta Region Gotland med följande uttalande:

”Vi måste ha ett sunt företagsklimat. Sådana här beslut visar att man behöver ha kontakter, känna folk, annars blir man missgynnad. Med ett sånt företagsklimat lockar vi inte nya företag till ön. Vi sänder ut helt fel signaler, säger han och tillägger:
Det ser ut som om Gotland bedriver någon form av djurfarmsdemokrati.”

Regionen med regionrådet Åke Svensson (s) i spetsen antas nu sitta i överläggningar med regionens jurister angående frågan om det går att utvisa inflyttade fastlänningar som inte visar vilja till att anpassa sig till den i Region Gotland rådande kulturen utan bekänner sig till en för Region Gotland olämplig hederskultur med olämpliga inslag såsom civilkurrage och rättspatos.

Den nidskrivelse – i form av ett överklagnade – som inkommit till förvaltningsrätten i den för Region Gotland rättsosäkra staden Stockholm kan hämtas här.

Att Region Gotland har stora problem med okynnesöverklaganden mot Region Gotlands föredömligt flexibla myndighetsutövning har visat sig inte minst genom att en av öns kloka och kunniga ledarskribenter nyligen känt sig tvingad att gå till kraftigt angrepp mot de som ägnar sig åt detta ofog, vilket jag tidigare skrivit om.

Länge leve den traditionella korruptionen på Gotland!

Ledarskribent på Gotland försvarar öns korruption

120319-004

I lördagens GT skriver Eva Bofride på centerns ledarsida en artikel till försvar av korruptionens bevarande. Hon vänder sig mot de människor som har kurrage och engagemang att överklaga Region Gotlands myndigheters lagstridiga myndighetsutövning.

Jag anser att Region Gotland ska sluta försöka locka personer från fastlandet till att bosätta sig eller skaffa fritidsboende på Gotland såvida de inte accepterar att dessa personer kan komma att motverka korruptionen på Gotland. Är man inte född och uppväxt på Gotland kan det mycket väl hända att man är utrustad med ryggrad och rättspatos. Vilket kan få till uttryck att man reagerar med ilska och överklaganden mot Gotlands myndighetsmissbruk. Gillar inte de officiella och inofficiella korrupta makthavarna bland öns myndigheter, politiker, näringsliv och media dessa reaktioner så bör de avråda utsocknes från att flytta till denna ö.

Till saken hör att de två exempel på vad Eva Bofride kallar okynnesöverklaganden båda, i högre fastlandsbaserad instans, fick rätt mot myndigheterna på Gotland.