Överåklagare Björn Ericson ger rättsrötan ett ansikte

Överåklagare Björn Ericson, chef för enheten för polismål, har återigen fått ge sig ut i det mediala rampljuset i och med att åklagaren Bo Lindgren, på enheten för polismål, lade ner förundersökningen av polisens mord på 24:årige Johan Liljeqvist.
Förra gången överåklagare Björn Ericson var i rampljuset var när Björn Ericson själv utredde och lade ner en utredning mot poliser som sköt under EU-toppmötet i Göteborg. En polis sköt in i en folkmassa och en annan polis sköt demonstranten Hannes Westerberg. Då uppmärksammade Uppdrag gransknings Janne Josefsson fallet och gjorde även interjuver med Björn Ericson.
Även då stod Björn Ericson på polisernas sida och blundade medvetet för de fakta som talade mot poliserna.

Björn Ericson har gett rättsrötan ett ansikte. Att Björn Ericson är partiskt och blundar för polisens brott framgår tydligt av de tre filmsnuttarna nedan. En sådan åklagare hör hemma i en förtryckarstat men inte i ett land som säger sig vara demokratiskt. Precis som jag i början på året krävde att Agnetha Hilding Qvarnström, vice chefsåklagare vid åklagarkammaren med specialinriktning på terroristmål, skulle sparkas kräver jag nu att Björn Ericson med omedelbar verkan fråntas sitt mandat att fria poliser som mördar och begår andra brott.

Vi måste tillse att Sverige i största möjliga mån är en rättstat. Då går det inte an att låta personer som inte vill vara opartiska och inte vill följa lagen arbeta inom rättsväsendet.

Kolla nu på dessa tre filmer. Mest Björn Ericson är det i film nummer två.