Var det en rättsskandal det som hände för 3 och 6 år sedan då skadestånd utbetalades och varningar utdelades. Eller är det nu rättsskandalen ska uppstå?
Sveriges myndigheter och PK-eliten måste bestämma sig på vilket ben de ska stå i integrationsfrågan. Men det beslutet är de väl för fega för.

Jag hatar och föraktar er ni fega ryggradslösa som saknar intellektuell och moralisk kompass men har ett stort ego och oändligt självhävdelsebehov.